Bericht van de prelaat (3 juli 2023)

De prelaat van Opus Dei vraagt om gebed voor de vruchten van de pastorale reizen die hij in de zomer zal maken en voor die van het recente Buitengewone Algemene Congres.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het feest van de heilige Jozefmaria ligt nog vers in ons geheugen en in ons hart. In deze dagen hebben we hem gevraagd om het Werk altijd jong te houden. Dat is ons verlangen: ieder van ons streeft ernaar in zijn dagelijkse trouw de geest te belichamen die we van onze stichter hebben ontvangen en tegelijkertijd gaan we allen eensgezind voorwaarts, ‘quasi civitas firma’ (Spr 18,19), door de gemeenschap van de heiligen.

In die geest van een verenigde familie, waarin elk lid een beslissende rol speelt, wil ik jullie vragen mij de komende maanden bij mijn reizen te vergezellen: het is me een grote vreugde om mijn dochters en zonen te ontmoeten in Frankrijk, Spanje, de Filippijnen, Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland. Ik vraag jullie om met je gebed en je dagelijks werk – dat zijn onze wapens – de vruchten van het apostolaatswerk van jullie zussen en broers in die landen te steunen. Weet tegelijkertijd dat jullie mij, of ik nu geografisch in de buurt ben of ver weg, altijd dicht bij zullen hebben: ik bid met genegenheid voor iedereen persoonlijk. Tegelijkertijd benut ik die nabijheid en steun op jullie kracht.

Laten we met groot vertrouwen tot de Heer blijven bidden ‘cor unum et anima una’ (Hand4,32), voor de vruchten van het recente buitengewone Algemeen Congres. In deze periode zullen de feesten van Onze Lieve Vrouw van de berg Carmel en van haar Tenhemelopneming vallen. Laten we ze beleven aan de hand van onze Moeder, zoals de heilige Jozefmaria ons voorstelde met de parafrase van het volksgezegde: ‘van de ene Moeder Maria naar de andere’.

Met al mijn genegenheid zegen ik jullie,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Pamplona, 3 juli 2023