Bericht van de prelaat (1 mei 2021)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om meer om te gaan met Onze Lieve Vrouw, door in de meimaand een bedevaart te maken.

Mijn geliefde dochters en zonen: moge Jezus jullie behoeden!

De maand mei breekt aan en op veel plaatsen is deze maand een gelegenheid om meer om te gaan met onze moeder Maria. Laten we proberen dit persoonlijk te doen, in het bijzonder door een bedevaart te maken naar een Mariaheiligdom of naar een beeltenis van Onze Lieve Vrouw, op die eenvoudige en vriendschappelijke wijze waarop de H. Jozefmaria dat ons heeft gesuggereerd en geleerd.

Laten wij tijdens deze bedevaarten niet nalaten te bidden voor hen die in deze periode van de pandemie zijn gestorven en voor hen die de gevolgen ervan heel nabij ondervinden.

Met de creativiteit van de naastenliefde kunnen wij deze bedevaarten op de een of andere manier toegankelijk maken voor zieken of ouderen die meer kwetsbaar zijn, door gebruik te maken van de technologie. Zo zullen we, hand in hand met Onze Lieve Vrouw, troost en vreugde om ons heen zaaien, onder familieleden, vrienden en bekenden.

De situatie van onzekerheid die in veel landen voortduurt, kan vermoeidheid en ontmoediging met zich meebrengen. Laten we ons samen tot Maria, onze Moeder richten: zij zal ons met hoop vervullen.

Ik vraag jullie ook om te blijven bidden voor het project waarover ik afgelopen januari heb geschreven. Nu, concreet, voor een nieuwe onlangs opgerichte regio van de Prelatuur, die de vroegere gebieden van Zuidelijk en Oostelijk Afrika omvat.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Rome, 1 mei 2021