Bericht van de prelaat (7 maart 2019)

De Kerk is Volk van God en Lichaam van Christus, aldus de prelaat in deze boodschap. Dat brengt ons christenen ertoe om trouw te zijn: 'sentire cum Ecclesia'.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

De heilige Jozefmaria spoorde ons met zijn woord en voorbeeld aan, om trouw te zijn aan de Kerk: sentire cum Ecclesia. Een trouw die ons ertoe brengt ons te verheugen met dat wat vreugde brengt en te lijden met dat wat verdriet doet.

In de moeilijke jaren, toen Paulus VI zo ver ging om te zeggen dat “Satans rook” via de scheurtjes in de Kerk binnendrong, benadrukte onze Vader dat het een “tijd van gebed” en een “tijd van eerherstel” was. Ik zou willen dat dezelfde aansporing ook nu in onze ziel een weerklank vindt. De huidige situatie is verschillend, maar niet minder moeilijk dan destijds: samen met leerstellige verwarring en praktische dwalingen, hebben wij te maken met een pijnlijk gebrek aan eenheid. Laten we daarom proberen goede kinderen van de Kerk te zijn en met ons gebed de paus te helpen in zijn taak om zichtbaar beginsel van eenheid van geloof en gemeenschap te zijn.

Mijn dochters en zonen, de moeilijkheden van nu zijn ernstig, maar ze mogen niet leiden tot een houding van pessimisme of wanhoop. Vooral omdat de Kerk, hoewel samengesteld uit zwakke vrouwen en mannen, het Volk van God is, het Lichaam van Christus en het universele Sacrament van het heil. Aan de andere kant, zoals Don Javier ons zei – en dat hebben we allemaal ervaren –“hoeveel goede mensen zijn er in de wereld”!

Laten we ons in het gebed voor de Kerk vaak tot de aartsengel Michaël richten, zoals paus Franciscus enkele maanden geleden vroeg; tot de heilige Jozef, patroonheilige van de universele Kerk, vooral op 19 maart aanstaande; en altijd tot de heilige Maria, Mater Ecclesiae.

Met mijn liefdevolle zegen, in dit begin van de Veertigdagentijd,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 7 maart 2019