Antall artikler: 2

Ordinasjon av 27 nye diakoner

31. oktober vil Opus Deis prelat diakonvie 27 medlemmer av Opus Dei fra 13 forskjellige land. Seremonien finner sted kl.16.00 i St. Eugenio-basilikaen i Roma.

Fra prelaten för Opus Dei

Krav og opptakelse

Preseter som er inkardinert i forskjellige bispedømmer (og diakoner som uttrykkelig erklærer at de ønsker å gå videre til presteskapet) kan be om opptakelse i Presteselskapet av Det hellige kors som assosierte eller supernumerarier.

Presteselskapet av Det hellige kors