Opus Dei i Norge

I 1984 etablerte de første medlemmene av Opus Dei seg i Stockholm, der regionalvikaren for de skandinaviske landene holder til. Regionen består nå av Sverige, Danmark og Norge.

Ledelse i Skandinavia
Regionalvikar
Historie
Den nye evangeliseringen
Apostoliske initiativ
Virksomheter i Skandinavia