Antall artikler: 26

Prelatens brev (desember 2008)

Vår Herres nært forestående ankomst er en anledning til å gjenoppta vår streben etter å ”forene det guddommelige med det menneskelige i vårt vanlige liv”, som Prelaten sier i sitt brev. Biskop Echevarría inviterer oss til å gjøre det med enkelhet, håp og ansvarsfølelse.

Hyrdebrev og meddelelser

Prelatens brev (november 2008)

Biskop Echevarrías brev denne måneden dreier seg om den skatt Kirken er. Prelaten foreslår en konkret innsats for å elske og tjene den.

Hyrdebrev og meddelelser

Prelatens brev (oktober 2008)

Ydmykhet er en uunnværlig dyd for den som streber etter hellighet. Opus Deis prelat sier i sitt brev for oktober at vi bare med Guds hjelp kan bli nyttige redskaper for Ham.

Hyrdebrev og meddelelser

Prelatens brev (september 2008)

Hvordan tar vi imot det som går oss imot: sykdom, det å mislykkes i arbeidslivet, urettferdige krenkelser, vanskeligheter i vår sosiale omgangskrets eller i familien? Dette spør prelaten om i sitt septemberbrev. Svaret, foreslår han, finnes i Kristi kors.

Hyrdebrev og meddelelser

Prelatens brev (august 2008)

På samme måte som Den hellige Far, inviterer prelaten oss til å betrakte den hellige Paulus lære og trekke praktiske konsekvenser for våre liv: ”Hvem er Paulus? Hva sier han til meg?”

Hyrdebrev og meddelelser

Prelatens brev (juli 2008)

”Hva skal jeg gjøre, Herre?” Prelaten inviterer oss til å gjøre disse ordene fra den hellige Paulus til våre egne, med en beredvillighet til alltid å gjøre Guds vilje.

Hyrdebrev og meddelelser

Prelatens brev (juni 2008)

”Bli kjent, erfare, leve, vitne: i disse fire ordene kan de kristnes svar på Guds kjærlighet sammenfattes”. Kontakt med Gud, en Gud med et farshjerte, er ledetråden for månedens brev fra Opus Deis prelat.

Hyrdebrev og meddelelser

Prelatens brev (mai 2008)

I mai innbyr biskop Javier Echevarría til å søke nærhet til Guds mor i bønnen og lære å snakke med Kristus av henne. Her gjengis månedens brev.

Hyrdebrev og meddelelser

Prelatens brev (april 2008)

Den oppstandne Kristi nærvær ved vår side innebærer en innbydelse til å leve hverdagslivet med glede, med et ønske om å bli bedre og å behandle andre med barmhjertighet uten å fjerne oss fra dem. Dette anbefaler Opus Deis prelat i sitt aprilbrev.

Hyrdebrev og meddelelser

Prelatens brev (mars 2008)

Når vi nå nærmer oss Den stille uke, oppmuntrer prelaten oss til å elske Gud og vår neste med større iver. Den iver løpere viser når de nærmer seg målstreken.

Hyrdebrev og meddelelser