Number of articles: 139

Joaquín Navarro-Valls har avgått ved døden i Roma

Joaquín Navarro-Valls døde i Roma onsdag 5. juli av bukspyttkjertelkreft. Den tidligere lederen for Den hellige stols pressekontor døde hjemme, omgitt av medlemmer av prelaturet Opus Dei som han bodde sammen med.

Fra Opus Dei

Kardinal Bertello ordinerte 31 prester fra 16 land

Kardinalen understreket at det er ”en anledning til glede for hele Kirken og til takknemlighet for Herren”.

Fra Opus Dei

Pave Frans utnevner msgr Fernando Ocáriz til ny prelat for Opus Dei

Sent på kvelden 23. januar utnevnte pave Frans msgr Fernando Ocáriz Braña til ny prelat for Opus Dei. Den hellige far har dermed bekreftet valget som skjedde ved prelaturets tredje valgkongress samme dag.

Fra Opus Dei

Opus Dei 50 år på Filippinene

Opus Dei startet varig apostolisk arbeid på Filippinene for mer enn 50 år siden, 27. mai 1964, da dr. Bernardo Villegas kom til Manila, etter at han hadde fullført sin doktorgrad i USA.

Fra Opus Dei

Mange veier til Gud

Oskari ble døpt i 2002 og har nå blitt viet til katolsk prest. I denne videoen forteller han om sin barndom og studietid og hvordan han ad forskjellige veier kom nærmere Gud.

Fra Opus Dei

Presteordinasjon (april 2016): ”Dere blir prester for å tjene alle sjeler”

”Det er Jesus, i dere og med dere, som kommer til å tjene alle, kristne og ikke-kristne”, sa biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat, til de 27 nye prestene, ved presteordinasjonsseremonien i Roma.

Fra Opus Dei

Studenter i Québec i Canada skaffer stipender til flyktninger fra Syria.

Naturkatastrofer og krig gjør oss klar over nøden dette medfører for menneskene som rammes. Vi blir også mer oppmerksomme på verdien av solidaritet mellom folkeslag, styrket av kristen nestekjærlighet.

Fra Opus Dei

”Incontro Romano” feirer 25-årsjubileum

”Incontro Romano”, en årlig samling i Roma som drøfter saker som gjelder kvinner, familie, arbeid i hjemmet og servicenæringen, holdt sin 25. internasjonale kongress tirsdag 31. mars.

Fra Opus Dei

UNIV gir paven et maleri av Flukten til Egypt

Studentene som deltok i UNIV-kongressen 2015 ga paven et maleri som fremstiller Den hellige families flukt til Egypt, for å vise sin solidaritet med kristne som blir forfulgt i forskjellige deler av verden.

Fra Opus Dei

Tro og frihet i Vietnam

I Vietnam har kommunistene undertrykt Den katolske kirke i førti år. Xavier Symons dro til Vietnam med 14 ungdomsskoleelever for å gjøre et bistandsprosjekt. Alle guttene er knyttet til Nairana Studiesenter, et Opus Dei-senter i Sydney.

Fra Opus Dei