Studenter i Québec i Canada skaffer stipender til flyktninger fra Syria.

Naturkatastrofer og krig gjør oss klar over nøden dette medfører for menneskene som rammes. Vi blir også mer oppmerksomme på verdien av solidaritet mellom folkeslag, styrket av kristen nestekjærlighet.

Opus Dei - Studenter i Québec i Canada skaffer stipender til flyktninger fra Syria.Den første studenten fra Syria er nå i Québec. Han heter Jad og vil studere biomedisin ved Laval Universitet

Siden 2011 har det vært borgerkrig i Syria. 240 000 mennesker er drept ifølge tall fra menneskerettighetsorganisasjoner i landet. Fire millioner har flyktet fra landet, og en regner med at ytterligere fire millioner mennesker har mistet sine hjem. De siste fem årene er det over to millioner barn som har måttet avbryte skolegangen.

Denne situasjonen fikk folk i stiftelsen Haratan i Québec til å reagere: De har etablert stipendiet "Syria-Boisgomin" som gjør det mulig for 3 unge flyktninger fra Syria å komme til studenthjemmet Boisgomin. Dette studenthjemmet drives av stiftelsen Haratan, men den religiøse undervisningen der blir ivaretatt av Opus Dei.

Jad hjelper til med å lage mat i L'Arche.

Arbeid for å få tre studenter fra Syria til Québec.

Yves St-Maurice, formann i stiftelsen Haratan, forteller at ideen om å gjøre noe, kom helt spontant etter at de hørte hva medstudenter fra Syria fortalte om situasjonen i landet.

"Hjemmene til venner i Aleppo ble bombet, folk hadde verken vann eller strøm, skoler og universiteter ble stengt, barn og unge måtte avbryte studiene. Det var forferdelig! Det var slik vi begynte å tenke på hva vi kunne gjøre, at vi i det minste kunne forsøke å hjelpe noen studenter ut av denne situasjonen.

Studenthjemmet Boisgomins plakat for å samle inn penger.

Vi startet en pengeinnsamling - hver av oss laget en liste over venner vi kunne be om å hjelpe oss. Vi fikk laget armbånd som vi brukte og som vi solgte til venner og bekjente. Menigheten til et av medlemmene i stiftelsen bestemte at kollekten de fikk inn på søndagene i advent skulle gå til dette formålet.

Jad er forberedt på Québecs vinter.

"Jeg ble tatt i mot som en bror".

Den første studenten fra Syria er nå i Québec. Han heter Jad og vil studere biomedisin på Laval Universitet. "På studenthjemmet i Bois-Gomin ble jeg tatt imot som en bror. De hjalp meg med alt - meldte meg på franskundervisning, og ordnet møter med lærerne i de fagene jeg var mest interessert i.”

”Jeg er enda ikke helt vant til vinterkulden her i Québec, men allerede da jeg møtte dem på flyplassen hadde de med varme klær til meg".

Boisgomin holder på med å ordne visum for de andre to studentene.

"Det er ennå en lang vei å gå for å komme i mål," sier Yves St-Maurice, "men det skal nok gå, takket være all hjelpen vi får."

"Vi håper at disse studentene senere kan reise tilbake til landet sitt og være med på å bygge opp igjen alt det som nå ligger i ruiner."