Opus Dei 50 år på Filippinene

Opus Dei startet varig apostolisk arbeid på Filippinene for mer enn 50 år siden, 27. mai 1964, da dr. Bernardo Villegas kom til Manila, etter at han hadde fullført sin doktorgrad i USA.

Opus Dei - Opus Dei 50 år på FilippineneDr. Bernardo Villegas sammen med den hellige Josemaría Escrivá, på en gjennomreise i Roma på vei til Filippinene i mai 1964.

Siden 1940-tallet hadde filippinere av spansk opprinnelse kommet i kontakt med Opus Dei i Spania. Da de dro tilbake til Filippinene oppmuntret de den hellige Josemaría til å etablere Opus Dei i hjemlandet. Dette ble mulig først to tiår senere.

Sent på 1950-tallet var noen filippinere i USA for å ta mastergrad, og kom i kontakt med Opus Deis apostoliske arbeid der.

I 1964 bestemte den hellige Josemaría at tiden var moden for å etablere Opus Dei på Filippinene. Han samlet en håndfull filippinere og andre medlemmer av Opus Dei for å forberede dem på dette: ”For et vakkert land Filippinene er! Dere er Jesu Kristi fortropp i Det fjerne Østen. Landet deres vil bli kanalen som millioner av sjeler vil ledes gjennom til Kristi lys. Dere er et utvalgt folk. Jeg sier ikke dette fordi dere er så hyggelige, men fordi det er sant, en vidunderlig sannhet.” Senere minnet han filippinerne om at, siden de hadde mottatt troens gave, hadde de en forpliktelse overfor resten av verdensdelen. Den hellige Josemaría drømte om utbredelse til andre asiatiske land, fremfor alt Kina. Utbredelsen av Verket fra Filippinene til andre asiatiske land fant imidlertid ikke sted i den hellige Josemarías levetid, selv om reiser til disse stedene kom i gang allerede da.

Den hellige Josemaría fortsatte inntil sin død å inspirere filippinere til å tenke på Asia. 20. mars 1975, noen få måneder før han døde, sa han til noen av sine åndelige døtre i Roma: ”Hvis dere fortsetter å være trofaste (...) vil dere utføre et stort arbeid ikke bare på Filippinene, men også fra Filippinene, fordi dere har den sjarmen som lar dere reise gjennom hele Det fjerne Østen, millioner av sjeler som ennå ikke kjenner vår Herre (...) De er også Guds barn som oss. Hvis de blir kjent med Gud, vil de bli hundre ganger bedre enn vi er.”

Det apostoliske arbeid begynner

De første filippinske medlemmene av Opus Dei ble kjent med Verket mens de studerte ved Harvard sent på 1950-tallet. Jesus (Jess) Estanislao, Bernardo (Bernie) Villegas og Placido Mapa jr. kom i kontakt via et studenthjem i Boston. Senere ba de om å bli en del av Opus Dei. I august 1964 utnevnte den hellige Josemaría en prest, f. Jose Morales som den første rådgiver (i dag: regionalvikar) på Filippinene. I 1966 ble han erstattet av f. Jose Cremades.

De første medlemmene av Opus Dei kom til Filippinene fra mai til november 1964. Det var Jess Estanislao og Bernie Villegas sammen med fader Jose Morales, fader Javier de Pedro og Jose Rivera, en spansk ingeniør som hadde vært på Filippinene siden barndommen av. Det første av Verkets sentre var i et lite hus ved siden av Villegas residens, i C. Ayala i Singalong. De kalte det Maynilad etter det gamle navnet på byen Manila. Det lå nær De La Salle College og St. Scholastica’s College. Fra begge disse skolene kom de som ble Opus Deis første medlemmer i landet. I april 1965 ble Maynilad flyttet til et større hus i Malate bydel, og fra da av ble Maynilad Study Center et sentralt sted for kristen formasjon for universitetsstudenter og unge akademikere.

De første kvinnelige medlemmer kom til Filippinene 8. oktober 1965: Soledad Usechi, Eulalia Sastre og Maria Teresa Martinez Baron. Deres plan var å starte en skole som skulle gi diplomkurs i husholdningsøkonomi, på samme måte som Montelarskolen i Madrid, der Soledad Usechi hadde vært rektor. Luisa Lorenzo, en filippinsk kvinne de kjente fra Madrid, tok imot dem på flyplassen. Ved Luisas hjelp skaffet de seg et hus i Leon Guinto Street i Singalong, Manila. I 1966 åpnet de Mayana School of Home and Fine Arts. De startet et apostolat for husmødre og hushjelper i området der. På den tiden ble Bernies søster, Rina Villegas, den første kvinnelige filippinske numeraria, og Luisa Lorenzos datter Cholang, som var professor i litteratur ved University of the Philippines, sluttet seg også til Opus Dei.

Apostolatet for ungdom og yrkesaktive økte raskt blant både menn og kvinner, takket være filippinernes dype tro. Snart ble andre sentre etablert for å imøtekomme apostolatets behov: Tanglaw Residence (for kvinner) i 1967 og Banahaw Cultural Center (for menn) i 1967. Fra 1969 av dro noen unge filippinske mastergradsstudenter, som Fernan Cruz, til Det pavelige universitetet av Det hellige kors i Roma for å få intense undervisningskurs nær den hellige Josemaría. De første filippinske Opus Dei-prestene kom fra denne gruppen. Maria Lourdes Ygoa var den første filippinske kvinne som studerte ved the Roman College of Holy Mary i 1970. Rina Villegas kom dit året etter.

Sent på 1960-tallet foreslo den hellige Josemaría at medlemmene i Opus Dei burde søke etter muligheter for at stadig flere mennesker kunne delta i undervisningstilbudet. I 1971 ble Makiling Conference Center i Calamba, Laguna, etablert.

Den hellige Josemaría oppmuntret også de første filippinerne til å danne et utdanningssenter for akademikere for å gi kristen formasjon til mennesker som siden ville få betydningsfulle stillinger i landet. I august 1967 grunnla Jess Estanislao og Bernie Villegas en økonomisk tenketank som de kalte Center for Research and Communication (CRC), som i 1995 utviklet seg til å bli University of Asia & the Pacific. I 1970 i Mexico, i et møte med Bernie, foreslo den hellige Josemaría at CRC kunne utbre seg mot andre land i Sørøst-Asia. Samme år startet CRC det første mastergradsstudiet, Master of Science in Industrial Economics.

Utfra den hellige Josemarías interesse for undervisning av ungdom ble det dannet en gruppe av foreldre som ville danne en forening for å starte en grunnskoleutdanning basert på kristne verdier. Dette ble gjennomført etter at den hellige Josemaría var død: Woodrose School for jenter (1977) og Southridge School for gutter (1979). Og med tanke på den hellige Josemarías undervisning, Kirkens sosiallære på Filippinene, landets sosiale situasjon med store klasseforskjeller og mye fattigdom, ble medlemmene oppfordret til å starte skoler som kunne gi utdanning i hotell og restaurantyrker, fiske og jordbruk, og tekniske og håndverksfag.

Blant disse er Punlaan School som startet opp i 1975. Dette lærestedet var inspirert av noe den hellige Josemaría sa: ”Hvis en kvinne er en moden person, med sin egen karakter og sinn, vil hun virkelig fullføre den oppgaven hun føler seg kalt til, hva det enn måtte være. Hennes liv og arbeid vil bli virkelig konstruktivt, fruktbart og meningsfullt” fordi på alle områder – i familien, utdanning og politikk osv – ”kan kvinner gi et verdifullt personlig bidrag, uten å forsømme deres spesielle kvinnelige egenskaper. De vil gjøre dette i den grad de menneskelig og profesjonelt er i stand til det.” (Conversations, 87)

Da den hellige Josemaría døde, hadde Opus Dei bare vært på Filippinene i 11 år. Likevel var det apostolater i alle lag av samfunnet, noe som kom tydelig frem da mange hundre filippinere deltok i requiemmessen som ble holdt for ham i domkirken i Manila i 1975.

Verkets vekst på Filippinene

I 1975 sa den hellige Josemaría til en gruppe av sine åndelige sønner i Roma: ”Jeg har et sterkt ønske om å dra til Filippinene. Jeg skulle gjerne tilbringe en god stund der, selv om det ville være varmt for meg. Ikke glem å fortelle deres filippinske brødre at alle landene i Østen venter på dere. Dere kan ikke lukke dere inne i dere selv, men må være åpne overfor disse landene.”

Verkets vekst på Filippinene omfattet utvikling innen yrkesrettede fag for menn og kvinner. I 1986 ble Anihan Technical School (Calamba) startet, som gir diplomkurs i matlaging og baking, mens Habihan School for Residence and Institution Services and Management (Quezon City) startet i 1992. Fra 1980-tallet av blomstret det sosiale arbeidet opp, med etablering av flere skoler innen jordbruksutvikling og tekniske yrkesfag: Dualtech Training Center og Center for Industrial Technology and Enterprise (CITE), Dagatan familiejordbruksskole, Balete familiejordbruksskole og Bais familiejordbruksskole. Det ble også flere barne- og ungdomsskoler. I dag finnes det åtte av dem i forskjellige større byer i landet, ikke medregnet førskolene.

Fra Filippinene har, som grunnleggeren forutså, Opus Dei startet evangeliseringsarbeid i andre asiatiske land: Hong Kong (1981), Singapore (1982), Taiwan (1985), Macao 81989) og Indonesia og Sør-Korea, (2009). Reiser foretas også til Vietnam, Thailand og Malaysia.