Antall artikler: 56

Gud forbarmer seg over vår skrøpelighet

Barmhjertigheten, som kommer fra Gud, er et av hovedtemaene i Jesu forkynnelse. Paulusåret, 2. måned, en kommentar til Efeserbrevet 2,4.

Åndelige tekster

Fra brevet til romerne

For å feire 2000-årsjubileet for apostelen Paulus’ fødsel har pave Benedikt XVI erklært et jubileumsår. Det varer fra 28. juni 2008 til og med 29. juni 2009. Josef Arquer kommenterer hver måned et kort avsnitt fra hedningeapostelens forskjellige brev.

Åndelige tekster

Ved begynnelsen av Paulusåret

Et pasjonert liv i lyset fra et lynblink. Streiflys på et pasjonert liv. Josef Arquer presenterer i dag den hellige Paulus og vil siden hver måned kommentere et kort avsnitt fra hedningeapostelens forskjellige brev.

Åndelige tekster

Videoer for Paulusåret

Opus Deis hjemmeside vil hver måned tilby en video viet til den hellige Paulus og deler av hans forkynnelse. Opus Deis prelat innleder serien med en kort video.

Åndelige tekster

Benedikt XVI: Julekrybben og juletreet har en kristen betydning

Benedikt XVI sa at julekrybben og juletreet er syboler som hjeper oss til å huske julens sanne betydning: at Gud ble menneske for å hjelpe oss.

Åndelige tekster

Frihetens eventyr

Artikkel av den hellige Josemaría. Å snakke om frihet, om kjærlighet til friheten, betyr å fremstille et vanskelig ideal: det er å snakke om en av troens største rikdommer. Kristen er den som er i stand til ikke bare å elske menneskeheten rent abstrakt, men også hvert menneske som står ved hans side.

Åndelige tekster