Var Jesus ugift, gift eller enkemann?

Bevisene viser at han ønsket å forbli sølibatær, og det er mange grunner som gjør dette valget anbefalelsesverdig og passende. Artikkelen er laget av katolske teologer ved Navarras universitet.

Spørsmål om Jesus Kristus og kirke

● Fakta bevart i evangeliene forteller oss at Jesus utførte sitt håndverk i Nasaret (Mk 6,3). Da han var rundt tretti år gammel, begynte han sin offentlige gjerning (Lk 3,23). I tiden etterpå var det noen kvinner som fulgte ham (Lk 8,2-3) og andre han tok inn hos (Lk 10,39-42). Selv om vi ikke noen gang blir fortalt at han levde et sølibatært liv, eller var gift eller ble enkemann, henviser evangeliene til hans familie, til hans mor, hans brødre og søstre, men aldri til hans ”hustru”. Tausheten er talende.

► Jesus var kjent som ”Josefs sønn” (Lk 23,4 og 23,22, Jo 2,45 og 6,42) og når folk i Nasaret blir overrasket over hans forkynnelse utbryter de: ”Det er da tømmermannen, sønn av Maria og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon – og søstrene hans bor også her?” (Mk 6,3)

► Ingen steder blir det henvist til at Jesus hadde eller hadde hatt en hustru. Tradisjonen har aldri talt om at han skulle hatt et mulig ekteskap. Og den har aldri gjort dette, ganske enkelt fordi den oppfattet tanken på et ekteskap som fornærmende mot en person som Jesus (som forresten ga ekteskapet dets opprinnelige verdighet tilbake, Mt 19,1-12) eller fordi tanken er uforenlig med troen på Kristi guddommelighet.

► I stedet har tradisjonen ganske enkelt holdt fast ved den historiske virkelighet. Hvis det fantes noe ønske om å bringe til taushet aspekter som kunne vare kompromitterende for Kirkens tro, hvorfor formidlet den da at Jesus ble døpt av Johannes, som jo utførte en dåp til syndenes forlatelse? Hvis oldkirken hadde ønsket å skjule Jesu ekteskap, hvorfor skjulte den ikke nærværet at visse kvinner blant menneskene som var sammen med Ham?

● Til tross for alt dette, har forestillingen om at Jesus var gift vedvart. Dette har skjedd på grunn av den praksis og lære som var vanlig blant rabbier i det første århundre e. Kr. (se ” Hva slags forhold var det mellom Jesus og Maria Magdalena? ” i denne serien for informasjon om Jesu påståtte ekteskap med henne.)

► Siden Jesus var rabbi og sølibat var utenkelig blant rabbier på den tiden, antas det at han måtte ha vært gift. (Det fantes unntak, som Rabbi Simon ben Azzai, som sa, da han ble anklaget fordi han var ugift: ”Min sjel elsker Toraen. Andre kan ta vare på verden.” Den babylonske Talmud, B Yeb. 63d).

► Det er på grunn av dette at noen mener at Jesus, som enhver annen from jøde, ville ha måttet gifte seg da han var 20 år gammel og ville ha forlatt kone og barn for å utføre sitt oppdrag.

● Svaret på denne påstanden er tosidig:

► 1. Det finnes bevis for at sølibat ble praktisert blant jøder i det første århundre.

– Flavius Josephus, Filo, og Phynius den eldre, forteller at det fantes essenere som praktiserte sølibat, og vi vet at noen fra Qumran var sølibatære.

– Ifølge Israels tradisjon var noen kjente mennesker sølibatære, slik som Jeremia. På samme måte levde også Moses, ifølge rabbinsk tradisjon, et sølibatært liv, for å kunne ha et nært forhold til Gud.

– Johannes Døperen giftet seg aldri.

– Selv om sølibat ikke var vanlig, var det ikke totalt ukjent.

► 2. Selv om ingen levde i sølibat i Israel, trenger vi ikke derfor tro at Jesus var gift.

– Bevisene viser at han ønsket å forbli sølibatær, og det er mange grunner som gjør dette valget anbefalelsesverdig og passende, nettopp fordi det å leve sølibatært understreker hvor unik Jesus var i forhold til jødedommen i hans samtid.

– Det er også mer i samsvar med hans oppdrag. Det er innlysende at uten å degradere ekteskapet, eller kreve sølibat fra alle hans tilhengere, står himmelrikets sak (Mt 19,12), og kjærligheten til Gud som han inkarnerer, over alt annet. Jesus ønsket å leve sølibatært for bedre å kunne viderebringe denne kjærligheten.