Troen i 20-årsalderen

Opus Deis hjemmeside starter her en serie videoklipp der unge mennesker fra forskjellige land forteller om hvordan de lever sin tro i hverdagen. I innledningsvideoen forklarer de med noen få ord hva troen betyr for dem.

Hva er troen?

For meg er troen en kraft som får meg til å gå fremover.

Den får meg til å finne en vei i livet, og den gjør at alt er vakkert og at jeg har med mening med livet mitt.

For alle kristne er troen kjernen. Uten tro er vi ingenting.

At jeg tror vil si at jeg overgir meg i Guds hender.

Jeg tror betingelsesløst, gir meg selv og hengir meg helt til troen.

Troen er en gave som gir meg styrke til å holde ut i min søken etter sannheten, etter det gode og etter skjønnheten i alt.

Troen er det viktigste i vårt liv.

Den tar imot Gud i vårt liv og får oss til å bli hans venner og elske ham.

Troen er en innsikt som leder meg og lærer meg hvordan man kommer til himmelen, som er som solen. Troen er som et lys som tar oss til solen, et lys som bærer meg til kilden: himmelen.

Troen gir oss et mål i livet.

Den finner Guds smil i dagens hendelser.

Den har en styrke som forandrer livet mitt og gjør meg til et nytt menneske hver dag.

Troen gir mening til mine vanlige gjøremål.

Den utstråler håp som aldri kommer til å slokne.

Den stoler på Gud og ikke bare på menneskets fornuft.

Å ha tro er å snakke med Gud, å rette livet sitt mot ham. Selv om man har vanskeligheter og problemer, slutter man aldri å gå videre.

Og dette forandrer oss, vi er gladere, vi er lykkelige, vi føler oss elsket.

Troen hjelper meg til å forbedre det jeg allerede gjør. Ikke bare det som andre kan se, men også små ting som ikke synes vanligvis.

Troen får oss til å ha mer krefter hver dag, hjelpe andre, og derfor lykkes vi i å få andre til å bli så lykkelige som vi er.Troen lar oss være glade sammen med ham.

“Måtte dette Troens år gjøre vår tilknytning til Kristus stadig fastere.Bare i ham er vårt blikk mot fremtiden sikkert og kjærligheten ekte og vedvarende.” Benedikt XVI, Porta Fidei