Tondo Social Outreach: «Alle kan hjelpe til”

Unge yrkesutøvere, lærere, studenter og familier på Filippinene responderte sjenerøst på pave Frans budskap for Verdensdagen for de fattige.

80 leger og medisinstudenter og 30 tannleger og odontologistudenter ga hjelp til 2000 familier.

Alle kan nå ut til de som lever på samfunnets ytterkanter og utføre de korporlige barmhjertighetsgjerninger.

Som svar på pave Frans budskap på den andre Verdensdagen for de fattige, og på den filippinske katolske bispekonferansens feiring av Ungdommens år, holdt unge yrkesutøvere, lærere, studenter og familier en sosial veldedighetsaktivitet i bydelen Tondo i Manila 18. november 2018.

Rørende møter

«Jeg forsto at til tross for vanskelighetene som disse menneskene står overfor daglig, har de likevel hjerte for å hjelpe andre. Dette fikk meg til å tenke: Vi har mye mer enn de har. Hva kan jeg gjøre for andre? Hvordan kan jeg være til hjelp?» sa den frivillige medhjelperen Keziah Duag, som jobber i en personalavdeling.

Hun fortalte om sitt møte med en 62 år gammel mann, hans 80 år gamle mor og deres «nødlidende nabo». Duag oppdaget at denne mannen hadde pensjonert seg fra jobben som kokk på et cruise-skip og vendt hjem for å ta seg av sin mor og gjøre tjeneste i nabolaget og i menigheten.

«Denne mannen savner sine reiser og velferdsgoder, men det betydde ingenting sammenliknet med det han kunne gjøre for å hjelpe familien og nabolaget,» sa Duag.

Den nødlidende kvinnelige naboen han hadde med seg til medisinsk og psykiatrisk konsultasjon hadde blitt fysisk og mentalt misbrukt av de menneskene hun bodde sammen med. Denne dagen var en sjelden anledning til å få snakke med en lege om sine plager.

Prosjektet ble kalt «Pakikipagkapwa – Andre Verdensdag for freds Tondo Outreach Initiative: En nådefylt anledning», og samlet mer enn 200 frivillige, med to medisinske og odontologiske grupper som besto av 80 leger og medisinstudenter og 30 tannleger og odontologistudenter, som ga hjelp til 2000 familier.

Familiemedlemmene deltok også i katekesegrupper, historiefortellinger for barn, samtaler for tenåringer om forholdet mellom gutt og jente, og helse og tannhygiene-undervisning for foreldrene, mens de ventet på å få medisinsk og odontologisk behandling.

Initiativ fra lekfolk

Tondo Outreach Initative ledes av Family Cooperation Health Services Foundation, Inc. (FAMCOHSEF), en ikke-kommersiell organisasjon grunnlagt I 1991 av yrkesutøvere med forskjellig utdanning og ekspertise, som svar på en utfordring fra den salige Alvaro del Portillo, som på den tiden var Opus Deis prelat: «Hva gjør dere for de fattige?»

Pave Frans etablerte Verdensdagen for de fattige ved det apostoliske brev «Misericordia et Misera», kunngjort 20. november 2016, ved avslutningen av det ekstraordinære Barmhjertighetens jubelår. Den har blitt holdt siden 2017 på den 33. søndag i det alminnelige kirkeår.

Temaet for Verdensdagen for de fattige i 2018 var: «Den elendige roper, og Herren gir svar» (Salme 34,6).

I budskapet sa Den hellige far at disse ordene fra salmisten burde «bli våre egne hver gang vi kalles til å møte de forskjellige former for lidelse og marginalisering som oppleves av så mange av våre brødre og søstre som vi er vant til å gi fellesbetegnelsen ‘de fattige’».

Father Mickey Cardenas CBCP News