”Ta godt vare på ham for meg”

16. oktober helligkåret pave Frans syv nye helgener, en av disse var biskop Manuel Gonzalez, en god venn av den hellige Josemaría. Hans kjærlighet til eukaristien inspirerte punkt 531 i boken The Way.

Opus Dei - ”Ta godt vare på ham for meg”

Manuel Gonzalez ble født i Sevilla i 1877. Som ung prest inspirerte kjærlighet til eukaristien ham til at mange mennesker ble mer fromme, på en tid da religiøs likegyldighet var fremherskende i deler av Spania.

En av utfordringene han møtte var ”å bygge opp et seminar der eukaristien står så sentralt som mulig. Det vil si: et vesentlig eukaristisk seminar.”

I 1902 sendte biskopen ham for å forkynne i en av de lokale menighetene, der han fant kirken skitten og forlatt. Han knelte ned foran tabernaklet og bestemte der og da for å vie seg til å utbre fromhet til Jesus i eukaristien. Han skapte et nytt ord på spansk: ”Eucaristizar”: ”Å trekke alle til eukaristien og sette dem i Jesu hjerte som banker av kjærlighet, slik at de kan leve det livet som strømmer fra Ham.”

I 1916 ble han utnevnt til biskop av Malaga, der han viet seg særlig til å forme prestene. En av utfordringene han møtte var ”å bygge opp et seminar der eukaristien står så sentralt som mulig. Det vil si: et vesentlig eukaristisk seminar.”

Da den republikanske regjering begynte å forfølge Kirken i 1931, måtte han forlate Malaga, og slo seg ned i Madrid. Der traff han den hellige Josemaría, som i ham fant en sterk støtte da han som ung prest prøvde å utføre et vanskelig oppdrag. Grunnleggeren av Opus Dei kalte biskopen en ”helgen” mange ganger, også mens biskopen ennå var i live. Da biskopen døde i 1940 skrev den hellige Josemaría til hans sekretær: ”Du kan ikke forestille deg hvor glad jeg ville bli hvis jeg kunne få et minne fra biskop Manuel. Tør jeg be deg om den tjenesten?” Biskop Manuel Gonzalez ble gravlagt i sakramentskapellet i domkirken i Palencia. Innskriften på graven hans lyder: ”Jeg ber om å bli gravlagt nær et tabernakel, slik at mine ben etter døden, liksom min tunge og min penn i livet, alltid kan si til de som går forbi: Der er Jesus! Der er han! Ikke la ham bli forlatt!”

Punkt 531 i The Way henviser til den hellige Josemarías beundring for den hellige biskopen: ”Ta godt vare på ham for meg, ta godt vare på ham!” Ord, blandet med tårer, fra en viss ærverdig biskop til prestene han nettopp hadde ordinert. Om bare jeg hadde kraften, Herre, og autoriteten til å gjenta det samme rop i ørene og i hjertene til mange, mange kristne! Den hellige Josemaría sa ofte at personen det ble henvist til her var biskop Manuel Gonzalez, saligkåret av pave Johannes Paul II i april 2001 og nå helgenkåret av pave Frans.

Grunnleggeren av Opus Dei kalte biskopen en ”helgen” mange ganger, også mens biskopen ennå var i live

I helligkåringsprekenen sa pave Frans: ”Den hellige ånd lærer oss å be. Han leder oss i bønnen og gjør oss i stand til å be som sønner og døtre. Helgenene er menn og kvinner som har trådt fullt og helt inn i bønnens mysterium. Menn og kvinner som har kjempet med bønnen, og latt Den hellige ånd be og kjempe i dem. De kjemper til siste slutt, med all deres styrke, og de seirer, men ikke ved deres egen anstrengelse: Herren seirer i dem og med dem. De syv vitnene som ble helligkåret i dag kjempet også troens og kjærlighetens gode strid med deres bønner. Det er derfor de forble faste i troen, med et sjenerøst og standhaftig hjerte. Ved deres eksempel og forbønn ber vi om at Gud også gjør oss i stand til å være bønnens menn og kvinner. Måtte vi rope på Gud dag og natt, uten å miste motet. Måtte vi la Den hellige ånd be i oss, og måtte vi støtte hverandre i bønn, slik at vi kan holde armene oppreist, inntil Den guddommelige barmhjertighet seirer.”