Protokoll for håndtering av institusjonelle klager til Prelaturet

I saker med alvorlige og rimelige klager av en institusjonell karakter, for å fremme helbredelsesprosessen, har Prelaturet en protokoll for handling som per nå er slik.

  1. Klagene vill bli ført i de land hvor saken gjelder.
  2. Hvor det har blir funnet passende, har regionalvikaren satt opp et arbeid for helbredelse og løsning som er kompetent for disse tilfellene.
  3. Klager vil bli henvist til regionalvikaren i den respektive region, ved å kontakte denne e-posten: lytter.no@opusdei.org