Oppskrift for et lykkelig ekteskap

Tre australiere deler sine minner om biskop Álvaro del Portillos faderlige omsorg og den oppmuntring han ga til ekteparene.

Vitnesbyrd
Opus Dei - Oppskrift for et lykkelig ekteskap

Genevieve McCaughan, husmor, mor og lærer fra Sydney hadde noen uforglemmelige møter med don Álvaro på bryllupsreisen i Europa med mannen, fysiker James McCaughan ved University of Sydney.

På vår bryllupsreise i 1983 opplevde James og jeg tre uforglemmelige møter med don Álvaro. Den første gangen hadde vi et 20 minutters personlig møte med ham i Villa Tevere i Roma, der han skisserte det jeg etter hvert har kommet til å se på som oppskriften for et lykkelig ekteskap.

For det første ba don Álvaro oss å huske på at vi begge hadde mangler, og at for å elske hverandre uselvisk trenger vi å elske manglene også (forutsatt, naturligvis, at manglene ikke var noe som ville fornærme Gud). For det andre minnet han oss på at vi ikke måtte la småting bli til store ting, fordi djevelen lett får innpass gjennom de små tingene. For det tredje sa don Álvaro at vi aldri måtte la dagen ende i uvennskap – men at vi måtte gjøre opp før dagen var omme. Og tilslutt sa han at den som føler at han eller hun har rett i en diskusjon må alltid be om unnskyldning først.

Denne oppskriften har fulgt min mann og jeg alle de 30 årene vi har vært gift, og den dag i dag lærer vi stadig å leve den på en bedre måte.

På et annet møte sa don Álvaro til oss at han hadde bedt for oss til Vår Frue om at ”vi måtte bli begunstiget med mange barn”. Nå har vi elleve!

Din vei til himmelen har et navn, navnet til din ektefelle. Don Álvaro besøkte Australia og New Zealand i 1987. På en samling med ektepar fortalte han de tilstedeværende at deres vei til himmelen hadde et navn – navnet til deres ektefelle. To supernumerarier i Opus Dei reflekterer over betydningen disse ordene har hatt for dem.

Angela Quinn, utdannet logoped, lærer for barn med spesielle behov og mor til 12, minnes: ”Jeg glemmer aldri da don Álvaro sa de ordene. Opp gjennom årene når jeg har vært virkelig sint på min mann, husker jeg dem og tenker: ”Dette er ikke bra. Jeg må overvinne dette. Jeg må tilgi ham og innse at minst halvparten er min feil uansett.” På den måten har don Álvaros billedlige uttrykk alltid brakt freden tilbake til familien vår.”

Veterinær Peter Faehrmann i Sydney husker også disse ordene fra don Álvaro. ”Da jeg først hørte disse ordene, spesielt som nygift, var de litt overveldende. Jeg følte et stort ansvar. Jeg har tenkt på det han sa mange ganger opp gjennom årene. Det har tatt litt tid å forstå de praktiske konsekvensene av det, men ordene hans er fortsatt relevante, selv etter 30 års ekteskap.”