Marias liv: Trolovelsen med Josef

Da Marias og Josefs liv ble forent er vi nær tidens fullbyrdelse. Kristi foreldres giftemål er emne for denne artikkelen i serien om Marias liv.

Tidens fullbyrdelse er nær. Den som er forutbestemt til å bli Guds Mor vet det ennå ikke. Hun har vokst opp og blitt kvinne. Men Den hellige treenighet forbereder et hellig giftemål for henne som skal beskytte hennes jomfrue­lig­het. Guds Sønn som skal bli menneske, Israels Messias og verdens frelser skal fødes og vokse opp i en familie.

Det er svært sannsynlig – alt tyder på det – at Marias foreldre på dette tidspunkt allerede var gått bort. Maria bodde vel hos en slektning, som hadde påtatt seg omsorgen for henne da hun ble foreldreløs. Da hun kom i den alderen da det var vanlig for jenter i Israel å gifte seg, omtrent i 15-årsalderen, må overhodet i hennes adoptivfamilie, som stedfortreder for Marias far, ha tatt seg av denne oppgaven. Han planla da Marias ekteskap med Josef, håndverkeren fra Nasaret.

Evangeliene gir oss få opplysninger om Marias ektefelle. Vi vet at han også tilhørte Davids ætt og at han var en rettferdig mann (Mt 1,19), det vil si en som har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt (Sal 1,2). Liturgien tilskriver ham de henrivende ordene: Den rettferdige spirer som palmen. Som en seder på Libanon vokser han (Sal 92,13). ”Hvordan skal dette kunne skje – jeg har jo ingen mann?” (Lk 1,34) Dette svaret, når hun allerede er trolovet med Josef, har ingen annen forklaring enn at Maria ville forbli jomfru.

”Hvordan skal dette kunne skje – jeg har jo ingen mann?” (Lk 1,34) Dette svaret, når hun allerede er trolovet med Josef, har ingen annen forklaring enn at Maria ville forbli jomfru.

Ingen menneskelig grunn kan forklare en slik beslutning, som var sjelden på den tiden. Enhver ung pike i Israel, spesielt om hun tilhørte Davids ætt, bevarte i sitt hjerte håpet om å bli mor til Messias. Kirkens tradisjon forklarer denne klare beslutningen hos Maria med at det var resultat av en spesiell inngivelse fra Den hellige ånd, som forberedte henne på å bli Guds mor. Den hellige ånd lot henne da møte den som skulle bli hennes jomfruelige ektefelle.

Vi vet ikke hvordan Maria og Josef ble kjent med hverandre. Hvis Vår Frue sannsynligvis allerede bodde i Nasaret, en liten landsby i Galilea, ville de allerede ha kjent hverandre. I alle fall er det logisk at Maria, selv før de feiret sin trolovelse, hadde fortalt Josef om sin beslutning om å forbli jomfru. Og Josef, forberedt av Den hellige ånd, erkjente i denne betroelsen en stemme fra himmelen: han hadde sikkert også følt et ønske om å hengi seg til Herren med kropp og sjel. Det er umulig å forestille seg den samstemthet som måtte finnes mellom de to hjertene, eller den indre fred som måtte velle opp i deres sjeler etter trolovelsen.

Kirken tilskriver Josef de lovord som den guddommelige Visdom sier om Moses: Han var elsket av Gud og menneskene, og hans minne er velsignet.

Kirken tilskriver Josef de lovord som den guddommelige Visdom sier om Moses: Han var elsket av Gud og menneskene, og hans minne er velsignet. (jf Sirak 45,1)

Alt i denne scenen er dypt overnaturlig. Og samtidig er alt dypt menneskelig. Denne enkelheten – som kjennetegner det guddommelige – forklarer at det snart spredte seg fromme beretninger om Marias og Josefs trolovelse, beretninger fulle av underfulle hendelser, som er udødeliggjort i kunst og litteratur.

Seremonien i seg selv må ha vært ganske enkel. Da Marias familie ble enige med Josef, feiret man trolovelsen som ifølge Moseloven hadde samme kraft som et ekteskap. Etter en viss tid skulle mannen føre sin trolovede hjem. Det er i dette tidsrommet Maria mottar engelens budskap.

Trolovelsen med Josef fikk stor betydning i Marias liv. Siden Josef var av kongelig herkomst, av Davids ætt, kunne han på grunn av ekteskapet med Maria overføre til hennes sønn – Guds sønn – den lovlige tittelen Davids sønn. Slik skulle profetiene gå i oppfyllelse.

Maria vet ennå ikke at Herren vil trolove henne med Josef, den rettferdige, som elsker og beskytter henne. Og Josef vet bare at Herren ønsket at han skal være Marias beskytter. Israel kjenner ikke dette nygifte paret. Josef tier. Maria er tilbakeholden. Gud og englene betrakter scenen.

J. A. Loarte