Marias kroning og dronningverdighet

Siste artikkel i serien om Vår Frues liv handler om Marias kroning til himmeldronning. ”Og englene viser henne ære som hennes undersåtter... og patriarkene og profetene og apostlene... og alle syndere og du og jeg.”

Kroningen av Maria som dronning over hele skaperverket er høydepunktet av alle privilegier som er gitt til Vår Frue. Guds Mor, tatt opp til himmelen med legeme og sjel, løftes opp av den hellige Treenighet over englekorene og alle helgener: Større enn du er bare Gud, utbryter det kristne folk.

En messiansk salme forteller om kongens herlighet, men også om dronningens: Du er den fagreste blant mennesker, milde ord har du på leppen; derfor har Gud velsignet deg for alltid... Din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongsstav (Salme 44/45, 3-7). Så vender salmisten seg til dronningen: Hør datter, se hit og vend øret til! Glem nå ditt folk og din farsætt, så vil kongen glede seg over din skjønnhet! For han er din herre, ham skal du hylle... I all sin prakt trer kongsdatteren inn, hennes kjole er gjennomvevd med gull, i sin fargerike drakt blir hun ført til kongen. Etter henne følger unge piker... De ledes frem under glede og jubel og går inn i kongens slott. (Ibid., 11-16)

Liturgien bruker denne salmen om Kristus og Maria i deres himmelske herlighet. Denne tolkningen er basert på avsnitt i evangeliene som eksplisitt henviser til Vår Frue. Ved Herrens bebudelse åpenbarer den hellige Gabriel for Maria at hennes sønn skal herske over Jakobs folk til evig tid; aldri skal hans herredømme ta ende (Lk 1,33). Maria skal bli mor til en sønn som allerede fra den kjødelige unnfangelses øyeblikk av er konge og herre over hele skaperverket; og moren som skal føde ham vil ta del i hans kongedømme. Den hellige Elisabet, opplyst av Den hellige ånd, utbryter med høy røst: Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? (Lk 1,43) Og den hellige Johannes evangelisten beskriver i sin visjon om apokalypsen en kvinne, kledd i solen, med månen under sine føtter, og en krans av tolv stjerner om sitt hode (Åp 12,1). Ifølge Kirkens liturgi og tradisjon er denne kvinnen Maria, som sammen med Kristus beseirer dragen fra helvete og deretter blir kåret til universets dronning.

Marias dronningverdighet er en trøstende sannhet for hele menneskeheten, spesielt når vi føler at vi fortjener guddommelig tukt som en rettferdig straff for våre synder.

Det kristne folk har alltid bekreftet Marias opphøyde herlighet som deltaker i Kristi kongeverdighet. Som med ham, er den hennes rett fra fødselen av (hun er kongens mor) og det er hennes tilkjempede rett (som hans trofaste medarbeider i forløsningen). Vår Herre har gitt i hennes hånd den uuttømmelige fortjeneste han oppnådde ved døden på korset, slik at hun kan dele den ut i samsvar med Guds vilje.

Marias dronningverdighet er en trøstende sannhet for hele menneskeheten, spesielt når vi føler at vi fortjener guddommelig tukt som en rettferdig straff for våre synder. Kirken ber oss til å ha tilgang til Maria, vår Mor og vår Dronning, i alle våre trengsler. Vissheten om at Maria er Guds mor og hele menneskehetens Mor er basis for vår barnlige tillit til hennes kraftfulle forbønn, og oppmuntrer oss til å reise oss etter våre fall.

Når denne serien om Maria nærmer seg slutten, vil vi påkalle henne med ordene til en gammel bønn: "Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt..." Vi setter all vår tillit til Maria, fordi en mor alltid hører hennes barns bønner. "Husk, de mest nådefulle Jomfru Guds Mor," sier vi til henne, "når du står for Herrens åsyn, å tale vår sak" (jf. Jer 18,20). Vår Frue vil alltid tale vel om oss foran Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, og oppnå alt vi trenger fra Gud – fremfor alt nåden til å holde ut til enden, noe som vil åpne himmelens porter for oss. "Be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen."

J. A. Loarte