Lexington College: 30 år med utdannelse innen servicenæringen

Lexington College i Chicago har feiret 30-årsjubileum med å starte en ny spesialisering innen helse og omsorg.

Sosiale initiativer
I 30 år har Lexington gitt unge kvinner fra hele USA utdannelse med individuell opplæring og utvikling når det gjelder akademiske studier, karriereplanlegging og personlig utvikling.

Lexington Colleges oppgave – å utvikle kvinnene som unike personer samtidig som man fokuserer på deres yrkeskunnskap og talent for en karriere innen servicenæringen – har vært den samme hele den tiden, selv om colleget har vokst og utviklet seg i takt med kvinnerollens endring i USA de siste 30 årene. I dag når både bedrifter og samfunnet har innsett hvilke viktige verdier yrkesaktive kvinner bidrar med, er den holistiske og rike erfaring som Lexingtons utdannelser gir et utrolig verdifullt aktivum for unge kvinner,” sier Susan Mangels, leder for Lexington College.

Lexington Institute ble grunnlagt i 1977 som et samarbeidsprosjekt med Opus Dei, for å tilby kvinner utdannelse innen forskjellige serviceyrker. Grunnleggerne utviklet et program som kombinerer yrkestrening og forberedende akademiske studier med kristne verdier. I 30 år har Lexington gitt unge kvinner fra hele USA utdannelse med individuell opplæring og utvikling når det gjelder akademiske studier, karriereplanlegging og personlig utvikling.

I løpet av disse 30 årene har Lexington vokst og blitt et college med fireårige studier. I USA er det det eneste kvinnecollege innen servicenæringen. Colleget forbereder studentene for en yrkeskarriere innen servicebransjen. Det tilbys programmer innen hotell- og restaurantdrift, kokekunst, selskapsplanlegging, helse og omsorg. Alle disse fører til en Bachelor-grad eller Associate grad. Servicebransjen er det yrkesområde som vokser raskest i verden. I USA arbeider flere mennesker innen service enn i noen annen bransje.

”Service handler først og fremst om mennesker,” sier Itezelle Arienza, som skal ta avsluttende eksamen i 2010. ”For å være en god leder, må jeg være et godt menneske. Lexington har hjulpet meg til å sette meg mål på alle områder i mitt liv: min karriere, mitt privatliv og til og med mitt åndelige liv. Jeg undersøkte flere colleges før jeg valgte Lexington. Jeg elsker jobben min på Marriott, jeg har fantastiske venner og min tro har blitt styrket. Jeg har valgt rett!”

I forbindelse med feiringen av Lexingtons 30-årsdag fikk colleget en svært stor pengegave. Den brukes for å utvikle bachelorprogrammet og for å starte spesialiseringen helse og omsorg innen rammen for servicelederskapsutdannelsen.

Denne sjenerøse gaven gjør at Lexington kan skape og utvikle en spesialisering innen den ikke-medisinske delen av omsorgsyrket. Eksempel på arbeidsplasser innen dette området er bedriftshelsetjeneste, eldreomsorg, barneomsorg og forskjellige organisasjoner som arbeider med sosialtjenester.

En sjenerøs gave gjør at Lexington kan skape og utvikle en spesialisering innen den ikke-medisinske delen av omsorgsyrket.

Programmet inneholder et nytt kurs i pleie ved livets slutt og pleie av eldre. Lexington kommer til å ansette lærere med spesiell kompetanse innen disse områdene, skape ytterligere programplasser og samle et rådgivende ekspertpanel for nettopp dette feltet. Colleget kommer også til å lede en konferanse om helse og omsorg i servicebransjen.

”Denne gaven gir Lexington store muligheter til å utdanne kvinner til å oppnå svært høy profesjonell kompetanse og gode etiske vurderinger for denne voksende del av servicenæringen. Våre studenter kommer til å bli dyktige ledere som kommer til å pleie andre mennesker og berike deres liv med stor respekt for menneskets verdighet uansett alder eller helsetilstand,” sier dr. Marta Elvira, dekan på Lexington.

Etter å ha vurdert forskjellige nasjonale colleges valgte giveren Lexington. Årsaken var collegets sterke følelse for dets oppgave og grunnlag for å tjene andre, samt det store kurstilbudet som har blitt anerkjent av flere industriledere. Lexington tilbyr studenten en personlig omsorg når det gjelder hennes akademiske utvikling, karrieremål og personlige utvikling. Antallet studenter per lærer er lavt nettopp på grunn av dette. Lexingtons utdanningsfilosofi er inspirert av Den katolske kirkes sosiallære. Lexington er åpent for mennesker fra alle trosretninger.