Kristen personalisme

Ved universitetet Santa Croce i Roma ble det holdt en konferanse over temaet ”Dietrich von Hildebrands kristne personalisme – en undersøkelse av hans kjærlighetens filosofi”.

Fra Opus Dei

Den tyske filosofen Dietrich von Hildebrand (1889-1977) tok doktorgrad hos Edmund Husserl, konverterte til den katolske tro i 1914 og underviste frem til 1933 som professor ved universitetet i München. Hildebrand utviklet en verdifilosofi, der han gjorde etiske verdier til objekter for forståelse og beskrev den intuitive forståelsen av verdier samt veier for tilgjengelighet til umiddelbar forståelse av deres vesen.

Hildebrands overbevisning om personens absolutte verdi overfor ethvert kollektiv viste seg i hans tidlige og klare syn på den sanne karakter til den truende nasjonalsosialismen: ”Nazistenes forbrytelser krenker Gud helt uavhengig av om offeret er jøde, kommunist, sosialist eller biskop.” Dietrich von Hildebrands kritikk gikk ikke upåaktet hen i Hitlers Tyskland. I 1938 måtte han flykte fra nasjonalsosialismens forfølgelser og fant tilslutt et hjem i New York.

Det pavelige universitet Santa Croce i Roma

Minnet om denne filosofen, hvis tanker og ideer muligens hadde en viss innflytelse på Det andre Vatikankonsil og sannsynligvis på Johannes Paul IIs ”kroppens teologi”, har til nå bare blitt fremmet i USA. For å spre kunnskap om Hildebrand og gjøre hans ideer tilgjengelige for samtidens filosofiske diskurs, organiserte den amerikanske stiftelsen ”Hildebrand Legacy Project” den 27-29. mai 2010 en internasjonal konferanse i samarbeid med det pavelige universitet Santa Croce i Roma, med temaet: ”The Christian Personalism of Dietrich von Hildebrand: Exploring His Philosophy of Love” – Dietrich von Hildebrands kristne personalisme: en undersøkelse av hans kjærlighetens filosofi. – Målet for kongressen var en kritisk resepsjon av Hildebrands filosofi. Kjente europeiske og amerikanske filosofer undersøkte i den fullsatte Aula Magna på universitetet Santa Croce Hildebrands personalistiske oppfatning om ”kjærlighetens vesen” fra forskjellige synsvinkler.