”Jeg har funnet trøst i skriftemål og kommunion”

Ann Jose Varavukala flyttet fra New Delhi i India til USA for at hennes autistiske sønn skulle få spesialundervisning. Den hellige Josemarías skrifter har hjulpet henne til å akseptere sin sønns sykdom og å finne trøst i sakramentene.

”Jeg har alltid hatt en kristen tro og forsøkt å holde den levende, men siden jeg var alene hendte det ofte at min tro mistet sin glød. Dessuten var jeg litt forvirret fordi jeg levde i et samfunn der det finnes mange forskjellige religioner og min tro ble utvannet alt ettersom jeg forsøkte å være åpen og ha forståelse for dem alle.

Da jeg ble kjent med Josemaría Escrivá fikk det meg til å se på min egen tro på en klarere måte. Å delta i kursene som Opus Deis prelatur holder har gitt meg stor trøst og fått meg til å forstå dypere den nåde vi får ta imot i botens og eukaristiens sakrament.

Jeg ser i vår mor Maria og i de helliges samfunn et hjelpemiddel som jeg tidligere ikke kjente til. Alt dette har fått meg til å akseptere med glede min sønns handikapp som jeg tar imot som en gave fra Gud.

Læren om det universelle kall til hellighet er av største betydning. Herren ber alle, uten noe som helst unntak, om å samarbeide med hans nåde. Han ber hver og en i samsvar med sin egen situasjon i livet om å praktisere Guds barns dyder. Dersom vi lykkes i å se vårt arbeid, våre kors, hver hverdagslig og kjedelig plikt som et middel til hellighet, hvordan blir da ikke både vi selv og våre omgivelser forandret.”

Denne historien finnes i heftet ”Guds barns glede” av Alberto Michelini. © 2002 Opus Deis informasjonskontor.