Hvordan er Opus Deis forhold til andre institusjoner i Kirken?

Prelaturet Opus Dei bestreber seg både i sin helhet og gjennom hver og en av medlemmene på å leve i fullstendig fellesskap med paven, biskopene, prestene og alle kirkelige bevegelser. Opus Deis grunnlegger sa gang på gang at Opus Deis eneste oppgave er å tjene Kirken og at prelaturets medlemmer skal bidra til å styrke Kirkens enhet.