Hva er Opus Dei?

Opus Dei – Guds verk på latin – er en institusjon innenfor Den katolske kirke, et såkalt personalprelatur, som har som mål å utføre Kirkens evangeliseringsoppdrag. Dette betyr konkret at man vil spre bevisstheten om at vi alle er kalt til hellighet og at det vanlige arbeidet som hver og en utfører har en helliggjørende verdi. Opus Dei ble grunnlagt av den hellige Josémaria Escrivá 2. oktober 1928.