Hva er hellighet?

Å være hellig betyr å etterlikne Jesus i alt: i tanker, følelser, ord og handlinger. Det mest spesielle trekk ved helligheten er kjærligheten (å elske Gud over alle ting og din neste som deg selv). Kjærligheten setter sitt preg på alle andre dyder og gjør dem fullkomne: ydmykhet, rettferdighet, flid, kyskhet, lydighet, glede… Dette er et mål som alle døpte er kalt til og som oppnås først i himmelen, etter at den kristne med Guds hjelp har kjempet hele livet.