Historie

Opus Dei ble grunnlagt i 1928 i Spania og finnes for tiden i 70 land.

1928 2. oktober: I løpet av noen dager med åndelige øvelser i Madrid grunnlegger den hellige Josemaría Opus Dei ved en guddommelig inspirasjon.

1930 14. februar: Mens den hellige Josemaría feirer messe i Madrid lar Gud ham forstå at Opus Dei også henvender seg til kvinner.

1933 Det første Opus Dei-sentret åpnes, akademiet DYA, hovedsakelig for studenter, der man underviser i jus og arkitektur.

1936 Den spanske borgerkrigen starter og omstendighetene gjør at grunnleggeren midlertidig må utsette sine planer om å spre Opus Deis apostoliske arbeid til andre land.

1939 Josemaría Escrivá vender tilbake til Madrid. Opus Dei sprer seg til andre byer i Spania. Når andre verdenskrig bryter ut forhindrer det igjen Opus Dei fra å starte opp i andre land.

1941 19. mars: Biskopen i Madrid, Leopoldo Eijo y Garay gir Opus Dei den første godkjennelsen på bispedømmenivå.

1943 14. februar: Under messen viser Gud for Josemaría Escrivá en juridisk løsning som muliggjør å vie prester i Opus Dei: Presteselskapet av Det hellige kors.

1944 25. juni: Biskopen i Madrid prestevier tre av Opus Deis medlemmer: Álvaro del Portillo, José María Hernández de Garnica og José Luis Múzquiz.

1946 Opus Deis grunnlegger bosetter seg i Roma. De følgende årene reiser han rundt i hele Europa for å forberede etableringen av Opus Deis virksomhet i forskjellige land.

1947 24. februar: Den hellige stol gir den første pavelige godkjennelsen.

1950 16. juni: Pius XII gir den endelige godkjennelsen av Opus Dei. Denne godkjennelsen tillater gifte personer å bli medlemmer i Opus Dei og at prester tilknyttet bispedømmene kan knytte seg til Presteselskapet av Det hellige kors.

1969 Opus Dei holder en ekstraordinær generalkongress i Roma med formål å studere Opus Deis endring til et personalprelatur, en type kirkerettslig institusjon som Det andre Vatikankonsil hadde innført og som viste seg å passe for Opus Dei.

1970-75 Opus Deis grunnlegger reiser til forskjellige land i Europa og Amerika for å snakke med folk om den kristne tro.

1975 26. juni: Josemaría Escrivá dør i Roma. På dette tidspunkt har Opus Dei omtrent 60 000 medlemmer. 15. september: Álvaro del Portillo velges til etterfølger etter Opus Deis grunnlegger.

1982 28. november: Johannes Paul II oppretter Opus Dei som personalprelatur og utnevner Álvaro del Portillo til prelat.

I 2004 etablerte Opus Dei seg 2004 i Latvia, 2007 i Russland og 2009 i Romania, Korea og Indonesia.

1991 6. januar: Johannes Paul II vier monsignor Álvaro del Portillo, Opus Deis prelat, til biskop.

1992 17. mai: Paven saligkårer Josemaría Escrivá i Roma.

1994 23. mars: Álvaro del Portillo dør i Roma, 80 år gammel. 20. april: Johannes Paul II bekrefter det valg som er gjort av den valgkongressen som ble holdt i Roma og utnevner Javier Echevarría til Opus Deis prelat.

1995 6. januar: Johannes Paul II bispevier monsignor Echevarría.

2002 6. oktober: Johannes Paul II helgenkårer Josemaría Escrivá i en seremoni på Petersplassen i Roma.

Årstall for etableringen av Opus Deis virksomhet i forskjellige land 1945 Portugal

1946 Italia og Storbritannia

1947 Frankrike og Irland

1949 Mexico og USA

1950 Chile og Argentina

1951 Colombia og Venezuela

1952 Tyskland

1953 Guatemala og Peru

1954 Ecuador

1956 Uruguay og Sveits

1957 Brasil, Østerrike og Canada

1958 Japan, Kenya og El Salvador

1959 Nederland og Costa Rica

1962 Paraguay

1963 Australia

1964 Filippinene

1965 Belgia og Nigeria

1969 Puerto Rico

1978 Bolivia

1980 Kongo, Elfenbenskysten og Honduras

1981 Hong Kong

1982 Singapore og Trinidad-Tobago

1984 Sverige

1985 Taiwan

1987 Finland

1988 Kamerun og Den dominikanske republikk

1989 Macao, New Zealand og Polen

1990 Ungarn og Tsjekkia

1992 Nicaragua

1993 India og Israel

1994 Litauen

1996 Estland, Slovakia, Libanon, Panama og Uganda

1997 Kasakhstan

1998 Sør-Afrika

2003 Slovenia og Kroatia

2004 Latvia

2007 Russland

2009 Romania, Korea og Indonesia

2011 Sri Lanka