Minner fra Opus Deis historie (1928-2018)

2. oktober var det 90 år siden Opus Dei ble grunnlagt. I kronologisk rekkefølge gjengir vi her noen av de viktigste hendelser i Opus Deis historie: dens utbredelse i verden, dens juridiske definisjon, noen eksempler på sosiale initiativ osv.

Listen dekker ikke alt, men har som mål å lede til å takke Gud. For å bli kjent med hele Opus Deis historie måtte man skrive en biografi over hvert enkelt medlem og deres gjerninger i verden: tusenvis av menn og kvinner med vanligvis helt ordinære liv, der Guds barmhjertighet skinner igjennom.