Familiekatekese i Calgary, Canada

Familiekatekeseprogrammet i Calgary, i det vestlige Canada, er nå inne i sitt femte år, med deltakelse av 22 familier og 60 barn.

Opus Dei - Familiekatekese i Calgary, CanadaBob, en pensjonert ingeniør og bestefar, leder en av gruppene.

Sean, en medarbeider i Opus Dei, underviser en av gruppene.«Historien om familiekatekesen her i Calgary beviser nok en gang,» sier Joe med et smil, han er en av foregangsmennene, «at i apostoliske tiltak kommer prosjektet først og finansieringen etterpå.» Mike, den første som startet opp, ler mens han legger til: «Penger? Vi hadde ingen; dessuten lovte vi at den skulle være tilgjengelig for alle familier som ønsket å være med.»

Katekesegruppene møtes 10-12 ganger i løpet av skoleåret, hver gang i tre timer på en lørdag. Foreldre stiller opp frivillig for å undervise grupper på forskjellige alderstrinn. Det er også et tilbud om egne katekesegrupper for voksne som måtte ønske det, samtidig som barna deres har sin egen undervisning.

Vi har fulgt programmet som andre av prelaturets medlemmer og venner startet for 30 år siden i provinsen Ontario. I 1987, nesten tilfeldig, møttes familier i en liten by på landsbygda som var svært interessert i å organisere katekese for barn og ungdom på det stedet. Den første klassen startet i 1988 i et leid klasserom. Nå tilbys familiekatekesen i sju byer i Ontario, og over 500 barn deltar.

Et gruppebilde av familier som deltar. Oppmøtet var litt lavt denne lørdagen.

Utfordringer

Å sette denne planen ut i livet i Calgary har hatt sine utfordringer. Denne oljebyen i Alberta i det vestlige Canada har 1,3 millioner innbyggere, som bor spredt ut over et stort område. Så det å finne en sentral beliggenhet var nøkkelen til å få det i gang.

Mike brukte nesten et år på å prøve å finne et sted med en akseptabel husleie. Vi hadde også utfordringen med å få familiene til å forplikte seg, for foreldrene må noen ganger jobbe 50-60 timer i uka og har ikke krefter igjen når helgen kommer.

For å finansiere prosjektet bestemte vi at hver familie kunne bidra med et beskjedent beløp til innkjøp av bøker og filmer. På et planleggingsmøte for foreldrene nevnte Mike at han hadde tatt opp et lån for å få prosjektet i gang. I pausen kom Tyler bort til Mike og spurte hvor stort lånebeløpet var, og skrev ut en sjekk som dekket det. Mike fant et franskspråklig kultursenter som kunne låne ut teatersalen og kafeen for et overkommelig beløp. Stedet var ikke perfekt, men vi fikk det til å fungere. Vi organiserte gruppene rundt forskjellige bord i det store spiserommet. Nyheten om katekesen spredde seg raskt via jungeltelegrafen, og de første familiene møtte opp i september 2014.

Sean, en medarbeider i Opus Dei, underviser en av gruppene.

Dele med andre

I de fire årene som har gått siden vi startet, har vi erfart at hver gang vi har møte er det omtrent tre fjerdedeler av de registrerte familiene som kommer. Men lærerne som har ansvar for gruppene stiller alltid opp.

Omtrent halvparten av familiene har innvandret til Canada fra Latin-Amerika, og noen har kommet ganske nylig. Alle setter pris på tålmodigheten som barna blir møtt med i undervisningen. Vi anstrenger oss mye på dette området, siden denne egenskapen er ganske fraværende i det kanadiske samfunnet.

I tillegg setter familiene pris på den muligheten barna deres har til å få venner blant jevnaldrende katolikker. Ungdommene møtes i små grupper med andre på samme alder som også ønsker å lære og vokse i troen, noe som gjør at de føler seg trygge og tør å fortelle og åpne seg for de andre.

Kultursenter Cité des Rocheuses

Tyngde og kontinuitet

Ontarioprogrammet har blitt så stort og så populært at opphavsmennene har bestemt seg for å starte Family Foundations Institute, for å gi tyngde og kontinuitet til initiativet.

I vårt program i Calgary har vi Elias, en kanadisk-nicaraguaner og far til seks barn, som fordeler klassene blant lærerne, samtidig som han også skaffer kaffe og en matbit til hver møtedag. I henhold til reglene som organisatorene bak Family Foundation Institute har anbefalt, prioriterer han personlig samkvem og organiserer en tyve minutters pause halvveis i den tre timers undervisningen, slik at alle deltakerne kan bli bedre kjent med hverandre.

Ontarioprogrammet har blitt så stort og så populært at opphavsmennene har bestemt seg for å starte Family Foundations Institute

Det er også muligheter for å bli bedre kjent ved slutten av hver undervisningsdag, når alle må rydde og vaske og sette tingene på plass. Vi har også et hyggelig familiepreget måltid ved skoleårets slutt, i mai. Og om sommeren organiserer familiene som er med i programmet en grillfest i byparken.

Familiekatekesen har vist seg å være en flott anledning til å bli kjent med andre som også ønsker å vokse i troen, i en avslappet familieatmosfære.