Å hvile: å samle krefter, danne idealer, legge planer...

Mange lesere har nok begynt på ferien sin og andre kommer snart til å gjøre det. Den hellige Josemaría oppmuntret til å ha vår Herre tilstede i denne tiden. Vi tilbyr noen utvalgte tekster.

* Etter å ha sendt ut sine disipler for å forkynne, samlet Herren dem da de kom tilbake og ba dem bli med ham til et stille sted slik at de kunne hvile... Tenk hva Jesus kan ha spurt dem om og hva han kan ha fortalt dem! Nå... Evangeliet er fremdeles aktuelt. (Surco/Furrow, 470)

* Jeg har alltid ansett at hvile er tid der man legger hverdagens gjøremål til side, aldri at det skulle være dager med lediggang.

Å hvile er å ta seg inn: å samle krefter, danne idealer, legge planer... Kort sagt, å bytte sysselsetting, for siden å komme tilbake, med ny entusiasme, til ens vanlige aktiviteter. (Surco/Furrow, 514)

* Teresa av Avila [sa]: For intet og mindre enn intet er alt det forgjengelige og det som ikke er Gud til behag. Forstår dere nå hvorfor et menneske slutter å føle fred og ro hvis det fjerner seg fra sitt mål, hvis det glemmer at Gud har skapt det for at det skal bli hellig? Bestreb dere på aldri å miste dette overnaturlige perspektivet, ikke engang når dere hygger dere eller hviler, noe som er like livsnødvendig for oss alle som arbeidet. (Amigos de Dios/Friends of God, 10)

* Jesus – i deg hviler jeg! (Camino/The Way, 732)

* Så synd å vie livet sitt til å slå i hjel tiden, for den er en skatt som Gud har gitt oss! Det går ikke an å komme med unnskyldninger for å rettferdiggjøre en slik handlemåte. Måtte ingen si: ”Jeg har bare en talent, jeg kan ikke oppnå noe.” Selv om du bare har en talent, kan du handle på en nyttig måte. Så trist å ikke gjøre noe nyttig og dra virkelig fordel av alle de ferdigheter, uansett om de er mange eller få, som Gud gir mennesket for at det skal tjene sine medmennesker og samfunnet!

Når en kristen slår i hjel sin tid på jorden, risikerer han å slå i hjel sin himmel – det vil si hvis han på grunn av sin egoisme trekker seg tilbake, gjemmer seg, slutter å bry seg om sine omgivelser. Den som elsker Gud gir ikke bare det han har, den han er, for å tjene Kristus, han gir seg selv. Han er ikke smålig. Han ser ikke sin helse, sitt navn eller sin karriere som sitt livs mål. (Amigos de Dios/Friends of God, 46)