Å bli medlem i prelaturet

Å være medlem i Opus Dei innebærer at man tar imot kristen utdannelse og at man engasjerer seg i Kirkens apostoliske oppdrag.

Medlemmer i Opus Dei
Opus Dei - Å bli medlem i prelaturet

ET ”SEKULÆRT” KALL

For å bli medlem i Opus Dei kreves det at man har et overnaturlig kall: et kall fra Gud om å stille hele ens liv til hans disposisjon, og dessuten å spre budskapet om at alle mennesker kan bli helliggjorte gjennom arbeidet og hverdagslivet.

Når noen blir medlem i Opus Dei fortsetter vedkommende å være en vanlig samfunnsborger og katolikk. Han eller hun fortsetter å tilhøre sitt bispedømme og kan delta i politiske, religiøse eller kulturelle virksomheter etter egen vilje. Båndet til prelaturet er en gjensidig viljeserklæring og in­ne­holder ikke de løftene (om fattigdom, kyskhet og lydighet) som karak­te­riserer de katolske ordener.

Medlemskapet i Opus Dei innebærer ikke at man fjerner seg fra sitt tidligere liv: man fortsetter i samme arbeid og med det samme sosiale liv som tidligere. Man lever ikke fjernt fra verden, men midt i verden. Dessuten består kallet til Opus Dei i at man lærer seg til å møte Gud i hverdagen – hjemme, ute på gaten og i arbeidet – og å vise andre hvor tiltrekkende det er å leve et liv der man gir plass til Herren.

Derfor oppmuntrer Opus Dei sine medlemmer til å strebe etter hellighet samt å hjelpe andre å søke helligheten i hverdagens små ting, i arbeidsoppgavene, i motgangen, i rutinene... Som vanlige katolske samfunnsborgere lever medlemmene i Opus Dei sitt kall med naturlighet og de går ikke unødig ut med at de er med i prelaturet, men de skjuler det heller ikke. Deres daglige arbeid og anstrengelser for å formidle den kristne troen bør være det fremste tegnet på deres forpliktelser overfor Gud.

Kallet til Opus Dei består i at man lærer seg til å møte Gud i hverdagen – hjemme, ute på gaten og i arbeidet – og å vise andre hvor tiltrekkende det er å leve et liv der man gir plass til Herren.

FORPLIKTELSER

Opus Deis medlemmer har adgang til forskjellige undervisningstilbud som tilpasses til deres omstendigheter og behov. Undervisningstilbudene streber etter å bygge opp under deres troskunnskap, deres åndelige liv og apostoliske engasjement. Den filosofiske og teologiske undervisningen følger Den katolske kirkes anvisninger.

Hvert medlem i Opus Dei har en åndelig livsplan, det vil si, stunder der man møter Gud i løpet av dagen. Disse stundene består vanligvis i å delta i den hellige Messen, ta imot kommunion, å motta botens sakrament ofte, å lese Den hellige skrift og andre åndelige tekster ofte, be rosenkransen og vie litt tid til stille bønn.

Gjennom et gledesfylt liv, som er en følge av at man hengir seg til Gud og til andre mennesker, streber man etter å omfavne Kristi kors som er nærværende i hver stund på dagen. Opus Deis medlemmer er dessuten bevisste på det ansvar som alle kristne har for å spre Kristi budskap blant mennesker i omgivelsene. Dette ”apostoliske ansvar” utgjør en vesentlig del av det kristne kall og gjennom dette også av kallet til Opus Dei.

Opus Dei oppfordrer sine medlemmer til å leve etter disse forpliktelsene i en ånd av fullstendig frihet.

Å BLI MEDLEM

Den som søker om å bli medlem i Opus Dei gjør det ledet av et kall fra Gud, som er en spesiell konkretisering av det kristne kall som tas imot i sammenheng med dåpen. Kallet til Opus Dei fører til at man søker helliggjørelse og deltar i Kirkens oppdrag ifølge den ånd som Herren betrodde til den hellige Josemaría.

For å tilhøre Opus Dei kreves det at man ber om det frivillig, med en personlig overbevisning om at man, ifølge det som står over, har fått dette guddommelige kall samt at prelaturets myndighet godtar denne søknaden. Søknad kan gjøres skriftlig og søkeren blir antatt etter minst seks måneder.

Etter minst ett år til kan vedkommende bli medlem i prelaturet midlertidig, gjennom en gjensidig viljeserklæring som må fornyes hvert år for fortsatt å være gyldig. Ifølge den kanoniske rett kan man ikke juridisk inkorporeres i Opus Dei før man er myndig (18 år eller eldre). Tidligst fem år etter at det midlertidige medlemskapet starter kan man bli permanent medlem (det vil si ved minst 23 års alder).

Den som blir medlem i Opus Dei har rett til å få en kontinuerlig undervisning i den katolske tro og i Opus Deis ånd fra prelaturets side, og dessuten tilpasset sjelesorg fra prelaturets prester.

Medlemmene selv forplikter seg til å forbli under prelatens jurisdiksjon i det som angår prelaturets målsetninger, samt respektere de normer som dette styres etter.

Båndet til prelaturet opphører når avtalens gyldighet har gått ut eller tidligere, dersom vedkommende person ønsker det, i samsvar med prelaturets myndighet. Å forlate prelaturet på en korrekt måte betyr at de gjensidige rettighetene og pliktene opphører.