700 helligtrekongersprosesjoner i Polen

En tradisjon som startet ved Warszawas Zagle skole og som begynte på initiativ fra biskop Javier Echevarría, har nå spredd seg til hele Polen og over en million mennesker vil delta i år.

Skolen Zagle er et samarbeidsprosjekt som startet i Warszawa for nesten 15 år siden, og begynte på initiativ fra biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat. Familiene er svært sentrale for skolens liv. Og siden tradisjonen med å synge julesanger i familien står sterkt i Polen, var det naturlig for familiene og lærerne å komme sammen for å synge sangene den gang skolen var liten.

Etter kort tid startet man med å ha en teaterfremstilling av Kristi fødsel og De hellige tre kongers tilbedelse. Etter to år måtte man flytte dette til et lite teater, men snart var også dette for lite. De bestemte seg for å flytte det ut i friluft, og dermed deltok mer enn 300 mennesker i den første helligtrekongersprosesjonen, som nå har blitt en årlig begivenhet i Warszawa.

Året etter ønsket andre byer, som Krakow, Szczicin, Gdansk, Poznan og Wroclaw, der det finnes utdanningsinstitusjoner av samme type som Zagle, også å være med. Og i de senere år har mange andre store og små byer i Polen blitt med på dette initiativet.En hjemmeside for polsk turisme gir noen opplysninger:

«I 2011 startet polske store og små byer å holde helligtrekongersprosesjoner som kombinerer et familiært julespill med en parade som består av folk som synger julesanger, folk som fremstiller Herodes, djevler og de tre vise menn fra Østen. Den første prosesjonen fant sted i 2009 og var en utvidet versjon av julespillet som ble fremført ved skolen Zagle. Etter at den polske presidenten besluttet at Herrens Åpenbaring skulle være en offentlig fridag i 2011, ble initiativet fulgt opp av de fem fremste byene i Polen: Szczecin, Gdansk, Poznan, Krakow og Wroclaw. Lokale myndigheter og representanter fra Kirken er paradens beskyttere. Mer enn 100 byer vil delta i dette i år.

Store og små byer konkurrerer om å gjøre fremstillingen størst og mest spektakulær. Hvis du besøker området Gdansk-Sopot-Gdynia på helligtrekongers dag (Herrens åpenbaring) i år, pass på at du ikke går glipp av de tematiske scenene som vil bli fremført langs ruten. Disse vil blant annet vise en Samtale med Guds engel, og Herodes hoff. I tillegg vil ekte soldater delta i paraden i Gdynia. I Warszawa vil en av kongene ri på kamel. For at prosesjonen i Krakow skal bli enda mer magisk, vil fargerike djevler oppmuntre deltakerne til å forlate ruten, mens engler vil oppmuntre folke til å besøke julekrybben på Torget. Julekrybben viser familier fra Krakow med deres nyfødte barn som poserer som Den hellige familie.»

Den hellige Josemaría ba oss om å kontemplere scenene i evangeliet ved å tre inn i dem i fantasien, og bli en deltaker i scenene. Disse helligtrekongersprosesjonene hjelper tusenvis av mennesker til å sette pris på De vise menns reise fra Østen for å tilbe den nyfødte kongen.

I 2019 vil mer enn en million mennesker delta i disse prosesjonene i hele Polen. 300 000 sangbøker med julesanger har blitt trykket. Den statlige tv-kanalen vil vise en timelang dekning av prosesjonene fra mange forskjellige byer.

Noen år har både Benedikt og Frans i sine angelusbudskap hilst og velsignet deltakerne i denne begivenheten. Polens president og hans kone har også deltatt fordi prosesjonen i Warszawa går like forbi hans residens.

Dette initiativet har ført til at skoler, foreldreforeninger, klubber og menigheter har samarbeidet om et felles prosjekt.Forberedelsene får mange mennesker til å bli kjent med hverandre og gjøre noe morsomt og kreativt sammen med barna deres og vennene deres.Det er vanligvis et felles møte for organisatorene fra hele landet, og en stor fest etterpå for å takke alle de som har hjulpet til. Også internett bidrar til å gjøre kommunikasjon lettere og løser mange problemer.

Orszak Trzech Króli Foundation er den offisielle organisator for denne begivenheten. Den prøver å sikre at prosesjonen bevarer et kristent preg og ikke blir altfor kommersialisert. Den hjelper til med å skaffe penger, bestiller bannere, nøkkelringer, bøker, kostymer og kroner, noen ganger fra så langt borte fra som Kina. Den støtter også de som vil arrangere en prosesjon i sin egen by.

Byer i Polen som arrangerer helligtrekongersprosesjon.

I mange polske byer ber den lokale biskopen angelus og sier noen få ord i begynnelsen av prosesjonen, og deltar så selv i den. Mens prosesjonen beveger seg synger de som står og ser på julesanger som mange av dem kan utenat.