José María Hernández Garnica

José María Hernández Garnica (1913-1972), vienas iš pirmųjų kunigų Opus Dei. Padėjo plėsti apaštalinę veiklą daugelyje Europos šalių.

Kun. José María Hernández Garnica gimė Madride 1913 m. lapkričio 17 d. Buvo vienas iš artimiausių Opus Dei steigėjo bendradarbių. Apsigynė tris daktaro disertacijas: kalnakasybos inžinerijos, gamtos mokslų ir teologijos. 1935 m. liepos 28 d. paprašė būti priimtas į Opus Dei. 1944 m. birželio 25 d., kartu su pal. Alvaru del Portillo ir Jose Luisu Muzquizu, tapo vienu iš trijų pirmųjų Opus Dei prelatūroje išventintų kunigų.

Netrukus po kunigystės šventimų, šv. Josemaría patikėjo jam Dievo Darbui priklausiusių moterų dvasinį palydėjimą. Nuo 1957 m., steigėjo pavedimu, gyveno Anglijoje, Airijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Olandijoje, kur su dideliu atsidavimu vykdė pastoracinę tarnystę, skatino Opus Dei apaštalinės veiklos plėtrą.

Mirė Barselonoje 1972 m. gruodžio 7 d., Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės išvakarėse jau tuo metu garsėdamas savo šventumu. Jo palaikai ilsisi tame pačiame mieste, Montalegrės Švč. Mergelės Marijos Bažnyčioje. 2005 m. vasarį buvo pradėta jo beatifikacijos ir kanonizacijos byla.