Malda Izidoriaus užtarimu

Prašyti Dievo malonių garbingojo Dievo tarno užtarimu gali pasitarnauti ši malda.

Asmeninė malda

Visagalis Dieve, kuris suteikei savo tarnui Izidoriui gausių malonės turtų vykdant profesinius įsipareigojimus pasaulio viduryje, padėk ir man pašventinti kasdienį darbą ir nešti Kristaus šviesą savo draugams ir kolegoms. Teikis išaukštinti savo tarną Izidorių ir jo užtarimu suteik man šią malonę… (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui - Tėvui...

Remdamiesi popiežiaus Urbono VIII dekretais pareiškiame, kad nemėginame paveikti Bažnyčios atsakingųjų sprendimo ir kad ši malda nėra skirta viešoms apeigoms.


Norint papasakoti apie gautas malones, kreipkitės adresu: Opus Dei prelatūra, Jogailos g. 7-14, LT-01116 Vilnius. El. paštas: vilnius@opusdei.org arba pasinaudokite sekcija „Pranešti apie gautąją malonę“ šio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe.