Number of articles: 440

Ten o Opus Dei unha doctrina propia política, social ou relixiosa?

 

Opus Dei

Hai fieis do Opus Dei que viven o celibato?

solteiros, casados, viúvos...

Opus Dei

Poden pertencer ao Opus Dei persoas casadas?

A maior parte dos fieis da Prelatura están casados e esfórzanse por seguir a Xesucristo precisamente nas circunstancias ordinarias da súa vida

Opus Dei

Que significa santificar o traballo?

Opus Dei

Que é a santidade?

Opus Dei

O Opus Dei, diríxese por igual a homes e mulleres?

Opus Dei

Que características tén concretamente a prelatura persoal do Opus Dei?

Opus Dei

Romana está disponible en internet

Romana, boletín oficial de la prelatura del Opus Dei, puede consultarse ya en internet: www.romana.org.

Relatos biográficos

Lugar na Igrexa Católica

A formación espiritual que ofrece o Opus Dei complementa o labor que realizan as igrexas locais. As persoas que se incorporan ao Opus Dei continúan sendo fieis da diocese á que pertencen.

Prelatura Persoal

Organización da Prelatura

Gobernada por un Prelado en Roma, actualmente Mons. Xavier Echevarría, de acordo co dereito canónico e os estatutos propios do Opus Dei.

Prelatura Persoal