Qué son as prelaturas persoais?

Prelatura persoal é unha institución da Igrexa católica, erixida pola Sede Apostólica para levar a cabo peculiares obras pastorais ou misionales en favor de varias rexións ou diversos grupos sociais.

As prelaturas persoais son circunscricións eclesiásticas previstas polo Concilio Vaticano II e polo Código de Dereito Canónico, que se constitúen para levar a cabo, con gran flexibilidade, determinadas tarefas pastorais. Os fieis das prelaturas persoais seguen pertencendo ás igrexas locais ou diocesanas onde teñen o seu domicilio.