Ten o Opus Dei unha doctrina propia política, social ou relixiosa?

 

O Opus Dei ten e espalla soamente a doctrina da Igrexa. O específico do Opus Dei é o esforzo por levar o Evanxeo a todos os ambientes por medio da santificación do traballo. No Opus Dei vívese e foméntase a liberdade e o pluralismo en todas as cuestións poíticas, culturais, económicas e sociais que non foron definidas pola Igrexa.