Yleinen rukousaihe laajennetaan 2.10.2024 asti

Vuosi sitten Opus Dein prelaatti kannusti pyytämään Herralta apua palvellaksemme kirkkoa koko elämällämme. Rukousaihe jatkuu kaudelle 2.10.2023-2.10.2024.

Opus Dein perustaja ja hänen seuraajansa ehdottivat erityisiä rukousaiheita rukousta ja toimintaa varten. Pyhä Josemaría halusi tällä tavalla, että kaikki tuntisivat Opus Dein, kirkon ja maailman tarpeet ja sen seurauksena rukoilisivat ja työskentelisivät yhdessä. Paavi Johannes Paavali toisen sanoin "perhe, joka rukoilee yhdessä, pysyy yhdessä". Ajan kuluessa kuukausittaisen yleisrukousaiheen tavasta on tullut erilaisia muotoja ja kestoja (useita kuukausia, vuosi jne.).


Julkaisemme viime vuoden yleisen rukousaiheen, joka laajentuu kaudelle 2.10.2022-2.10.2024:

Pyytäkäämme Herralta apua palvellaksemme kirkkoa koko elämällämme. Rukoilkaamme yhdestä sydämestä ja yhdestä sielusta (cor unum et anima una: Ap. t. 4:32), syvässä yhteydessä Isään, sen työn puolesta, jota paavi on pyytänyt Opus Deiltä motu propriossaan Ad charisma tuendum.

Pyrkikäämme konkreettisin tavoin edistämään ykseyttä sekä hengellisessä perheessämme että kaikkien kristittyjen kanssa, jotta voimme palvella kirkkoa niin kuin kirkko haluaa että sitä palvellaan. Näin edistämme maailman evankelioimista pyhän Josemarían vastaanottaman karisman kauneuden avulla.

Kirjallisuutta:
- Pyhä Josemaría, Conversations, nro 58-63.
- Prelaatin pastoraalikirje 19.3.2022, nro 10-12.