Apostolinen konstituutio Praedicate Evangelium (prelaatin viesti 19.3.22)

Tässä viestissä isä Fernando Ocáriz kommentoi uutta apostolista konstituutiota "Praedicate Evangelium", jolla Rooman kuuria järjestetään uudelleen.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Olette varmaan kuulleet, että paavi Franciscus hyväksyi tänä aamuna apostolisen konstituution Praedicate Evangelium, jolla järjestetään uudelleen Rooman kuuria eli Pyhän istuimen keskushallinto. Pyydän teitä rukoilemaan tämän uudelleenjärjestelyn puolesta. Monien muutosten joukossa siinä todetaan, että personaaliprelatuurit sijoitetaan Pappien kongregaation alaisuuteen.

Hallinnollisen uudelleenjärjestelyn seurauksena Opus Dein yhteystaho Pyhän istuimen puolella vaihtuu (monet asiat, joita prelatuuri yleensä käsittelee Rooman kuurian kanssa, liittyvät sen papistoon). Mutta Opus Dein prelatuurin olemus ei muutu millään tavalla: se koostuu maallikoista ja papeista, naisista ja miehistä, kuten Pyhän istuimen Opus Deille asettama perustuslaki Ut sit säätää.

Pyhän Joosefin, yleismaailmallisen kirkon suojelijan juhlapäivänä me kiitämme Herraa palveluksesta, jota Rooman kuuria tarjoaa kirkolle ja maailmalle. Pyytäkäämme myös Jumalalta, että jokainen Opus Dein maallikko ja pappi, jokainen nainen ja mies eläisi uskoaan todeksi jakaen sitä muille, olisi optimistinen, tarjoisi ystävyyttään kaikille ympärillään ja etsisi ennen kaikkea syvää ystävyyttä Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Teitä suurella rakkaudella siunaten,

Isänne Fernando

Roomassa, 19. maaliskuuta 2022