Rukous pyhälle Joosefille

Paavi Franciscus on julistanut 2021 pyhän Joosefin vuodeksi. Liitteenä rukous pyhälle Joosefille esitteenä. Pyhän Joosefin vuosi kestää 8.12.2020 - 8.12.2021.

Rukous pyhälle Joosefille

Kaikkivaltias Jumala, ihmiskunnan pelastuksen alkaessa toteutua sinä annoit Jeesuksen ja Neitsyt Marian pyhän Joosefin rakastavaan suojelukseen. Suo kirkkosi hänen avullaan uskollisesti hoitaa pelastuksen salaisuuksia niiden täyttymiseen saakka. Aamen.


Pyhä Joosef, sinä olit täysin kuuliainen Pyhän Hengen neuvoille. Rukoile puolestani, jotta löytäisin kutsumukseni ja tehtäväni Jumalan suunnitelmassa.

Auta minua tekemään valintani rohkeasti, koska siitä riippuu maallinen onneni ja ehkä myös ikuinen onneni taivaassa.

Anna minulle esirukouksiesi kautta valoa tietää Jumalan tahto, toteuttaa sitä uskollisesti ja valita kutsumus, joka johtaa minut onnelliseen ikuisuuteen. Aamen.


Pyhä Joosef, ohjaa minut elämään viatonta ja puhdasta elämää. Suojele minua niin kuin suojelit Jeesusta lapsena. Oi pyhä Joosef, Herramme Jeesuksen Kristuksen kasvattaja ja Neitsyt Marian puoliso, rukoile puolestani. Aamen.


Pyhä Joosef, sinä sait suuren tehtävän pyhän perheen suojelijana. Sinä otit sen vastaan Jumalalta luottaen hänen johdatukseensa. Sinä näit Jumalan Pojan kasvavan kodissasi.Pyhä Joosef, kirkon ja perheiden suojelija, rukoile, että mekin saamme nähdä Jeesuksen kasvavan kirkoissamme ja kodeissamme.

Kuolevien suojelija, auta kuolemaa lähestyviä valmistautumaan Herransa kohtaamiseen. Aamen.


“Joillakin on sellainen käsitys, että Herra on antanut heille armoa auttaakseen heitä jossain tarpeessa. Joosefista, tuosta kunniakkaasta pyhästä, minulla on sellainen kokemus, että hän auttaa aivan kaikessa.” Pyhä Jeesuksen Teresa

Pyhän Joosefin vuoden aikana on mahdollista saada täydellinen ane tavanomaisin ehdoin (sakramentaalinen rippi, kommuunion vastaanottaminen ja rukous paavin rukousaiheiden puolesta sekä irrottautuminen kaikesta synnistä) seuraavilla tavoilla:

1. Rukoileva Pyhä Joosef

Täydellinen ane myönnetään niille, jotka mietiskelevät vähintään 30 minuuttia Isä meidän -rukousta tai osallistuvat vähintään yhden päivän kestävään hengelliseen retriittiin, johon sisältyy mietiskely pyhästä Joosefista.

2. Pyhä Joosef - toiminnan mies

Oikeudenmukaiset teot: ne, jotka seuraavat pyhän Joosefin esimerkkiä ja tekevät jonkin ruumiillisen tai hengellisen laupeudentyön, voivat vastaanottaa täydellisen aneen.

3. Pyhä Joosef - perheen suojelija

Täydellisen aneen voi saada ruusukon rukoilemisesta perheiden ja pariskuntien kesken, jotta kaikki kristityt perheet intoutuisivat luomaan Pyhässä perheessä vallinneen läheisyyden, rakkauden ja rukouksen ilmapiirin.

4. Pyhä Joosef - esimerkillinen työntekijä

Kaikki, jotka jättävät työnsä päivittäin pyhän Joosefin esirukousten suojaan ja vetoavat Nasaretin työläisen esirukouksiin töiden etsimiseksi ja saamiseksi sekä kaikkien työn arvokkuuden kasvamiseksi, voivat saada täydellisen aneen.

5. Pyhä Joosef - vainottujen suojelija

Täydellinen ane myönnetään niille, jotka pyytävät pyhältä Joosefilta rukouksia sekä sisä- että ulkopuolelta vainotun kirkon puolesta ja kaikenlaista vainoa kärsivien kristittyjen tilanteen helpottumisen puolesta.

6. Pyhä Joosef ja juhlapäivien pyhittäminen

Täydellinen ane suodaan uskoville, jotka lausuvat jonkin virallisesti hyväksytyn rukouksen pyhän Joosefin kunniaksi, varsinkin 19. maaliskuuta ja 1. toukokuuta, Pyhän perheen juhlapyhänä, pyhän Joosefin sunnuntaina, jokaisen kuukauden 19. päivänä ja joka keskiviikko, joka on Joosefille omistettu viikonpäivä.

7. Pyhä Joosef ja usko

“Kaikki voivat löytää, huomaamattomaksi jäävässä pyhässä Joosefissa, joka päivä hienovaraisesti ja kätketysti läsnä olevassa miehessä, esirukoilijan, tuen ja oppaan vaikeina hetkinä.” (Apostolinen kirje Patris Corde - Isän sydämellä)


Artikkelin ja esitteen kuva: "Pyhä Joosef", Nacho Valdés, Valencia (Espanja)