Suojeluohjeet ja palaute

Prelatuurin palaute ja tukiohjeet sekä säännöstö alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten suojelua varten.

Edistääkseen kuuntelua ja tukea Prelatuuri ohjaa seuraavasti:

1) valitukset ja kommentit käsitellään siinä maassa, jossa tapahtumat ovat tapahtuneet,

2) jos se on katsottu aiheelliseksi, aluevikaari on nimennyt näitä tapauksia varten toimivaltaisen tukihenkilön,

3) aluevikaariin tai tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen yhteydessa.fi@opusdei.org.

Menettelytapa alaikäisten hyväksikäyttöä koskevia syytöksiä varten

Opus Dein prelatuuri Suomessa ja Virossa noudattaa seuraavaa säännöstöä siinä tapauksessa, että sen tulee selvittää prelatuurin jäseniin kohdistuvia syytöksiä koskien alaikäisten hyväksikäyttöä. Toimenpiteet ottavat huomioon Vatikaanin Uskonopin kongregaation antamat suuntaviivat sekä paavi Franciscuksen asettamat normit (Motu proprio Vos estis lux mundi).

Prelatuurin säännöstö tulee sovellettavaksi siinä tapauksessa, että mahdollisen syytöksen kohteena oleva henkilö oli kyseisellä hetkellä prelatuurin jäsen (pappi, diakoni tai maallikko). Nuorisojärjestöillä, joille prelatuuri tarjoaa hengellistä tukea, on omat säännöstönsä.

Mahdolliset syytökset esitetään alaikäisten suojelun koordinaattorille, johon voidaan ottaa yhteyttä sähköpostitse: koordinaattori.opusdei@gmail.com. Koordinaattori on sen jälkeen yhteydessä syytöksen tekijään, ottaa vastaan tiedot syytöksen sisällöstä sekä tekee siitä raportin, jonka hän välittää prelatuurin aluevikaarille. Aluevikaari tekee päätöksen kanonisen prosessin aloittamisesta.

Suomessa Opus Dein prelatuurin alaikäisten suojelun koordinaattori on isä Rudolf Larenz.

Prelatuurin käynnistämä kanoninen prosessi on kirkollinen oikeusprosessi. Käynnistääkseen siviilioikeudellisen oikeusprosessin, hyväksikäytön uhrin, hänen laillisten edustajiensa tai muiden asianosaisten on tehtävä ilmoitus poliisille.

Lataa säännöstö tästä