Pyhän Ristin pappisyhteisö

Hiippakuntapapit voivat liittyä Pyhän Ristin pappisyhteisöön, joka on sidoksissa Opus Dein prelatuuriin.

Pyhän Ristin papillinen yhteisö koostuu prelatuurin papeista sekä hiippakunnallisista papeista ja diakoneista.

Pyhän Ristin pappisyhteisö on Opus Dein prelatuuriin sidoksissa oleva yhteisö, johon kuuluu tällä hetkellä noin 4 000 pappia. Se koostuu sekä prelatuurin papeista että hiippakuntapapeista ja -diakoneista. Yhteisöä johtaa Opus Dein prelaatti.

Pappisyhteisöön kuuluvat hiippakuntapapit hakevat yhteisöstä hengellistä tukea ja koulutusta, joka auttaa heitä pyrkimään pyhyyteen papillisessa työssään Opus Dein hengen mukaisesti. Pyhän Ristin pappisyhteisön jäsenyys ei kuitenkaan liitä heitä prelatuurin papistoon, vaan he jatkavat hiippakuntansa papiston jäseninä ja ovat riippuvaisia yksinomaan piispastaan. He vastaavat sielunhoidollisesta työstään vain piispalleen.

Kirkko on suositellut tällaisten pappisyhteisöjen muodostamista useissa eri asiakirjoissaan, kuten kirkkolaissa ja Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen teksteissä.

Pyhän Ristin pappisyhteisöön liittyminen edellyttää henkilön sisäistä vakaumusta siitä, että Jumala on kutsunut hänet etsimään pyhyyttä Opus Dein hengen mukaisesti. Hänen täytyy erityisesti rakastaa omaa hiippakuntaansa, pyrkiä ykseyteen hiippakunnan kaikkien pappien kanssa sekä kunnioittaa ja totella omaa piispaansa. Häneltä vaaditaan myös hurskautta, teologian täydentävää opiskelua ja halua uhrautua muiden sielujen puolesta. Lisäksi hänen tulee edistää kutsumusten syntymistä ja pyrkiä täyttämään papilliset velvollisuutensa mahdollisimman hyvin.

Pappisyhteisön tarjoama hengellinen tuki auttaa yhteisön jäseniä tavoittelemaan pyhyyttä papillisten velvoitteiden täyttämisessä. Se kannustaa pappeja ykseyteen piispansa kanssa ja veljeyteen pappien kesken. Pyhän Ristin pappisyhteisö tarjoaa hiippakuntapapeille samanlaista koulutusta kuin prelatuurin maallikkojäsenillekin, kuten kristinopillisia ja askeettisia esitelmiä sekä kuukausittaisia retriittejä. Näiden lisäksi kukin huolehtii itse tarvitsemastaan koulutuksesta, kuten kirkkolain papeilta vaatimasta ja piispan järjestämästä tai suosittelemasta koulutuksesta.

Pyhän Ristin pappisyhteisön jäsenten toiminta Opus Dein keskuksissa ei millään tavoin sekaannu heidän piispansa heille uskomiin tehtäviin.