Opus Dein avustajat

Opus Deitä voi avustaa liittymättä prelatuurin jäseneksi.

Avustajat voivat avustaa toimintaa ennen kaikkea rukouksellaan.

Opus Dein avustajat ovat miehiä ja naisia – sekä katolilaisia muita henkilöitä – jotka eivät kuulu Opus Dein prelatuuriin, mutta jotka työskentelevät yhdessä prelatuurin jäsenten kanssa erilaisten kulttuuri-, koulutus- ja hyväntekeväisyyshankkeiden puolesta.

Avustajat tukevat näitä hankkeita pääasiassa rukouksellaan, mutta he voivat edistää niitä myös omalla työllään tai taloudellisella tuellaan. He pääsevät osallisiksi hengellisistä lahjoista, joita Kirkko jakaa kaikille Opus Dein kanssa toimiville. Opus Deiltä he saavat hengellisen tuen, jota prelatuurin jäsenten rukous heille antaa.

Opus Dein avustajilta ei edellytetä erityistä kutsumusta, eikä heidän tarvitse olla katolilaisia tai kristittyjäkään. Monet avustajat ovat Opus Dein jäsenten sukulaisia, ystäviä, työtovereita tai naapureita. Avustajiin kuuluu myös henkilöitä, joilla on hartaus pyhää Josemaríaa kohtaan tai jotka tukevat Opus Dein jäsenten toteuttamia koulutus- ja hyväntekeväisyyshankkeita. Prelatuurin paikallinen aluevikaari voi nimittää henkilön avustajaksi sen jälkeen, kun joku Opus Dein jäsenistä on häntä suositellut.

Avustajat voivat halutessaan osallistua prelatuurin tarjoamaan koulutukseen. Se auttaa heitä syventämään hengellistä elämäänsä, rakastamaan ja tukemaan paavia ja piispoja sekä elämään kristillisen kutsumuksensa mukaisesti jokapäiväisessä elämässään.

Opus Dein tarjoama koulutus auttaa monia huomaamaan, että he voivat pyrkiä pyhyyteen työnsä, perheensä ja sosiaalisen elämänsä kautta. Tämä on Opus Dein hengen keskeisiä piirteitä, jota avustajat voivat toteuttaa omassa elämässään ja välittää myös muille.

Opus Dein avustajiksi voidaan nimetä yksityishenkilöjen lisäksi uskonnollisia yhteisöjä. Tällaisten yhteisöjen (joita on tällä hetkellä noin 500) avustus koostuu päivittäisistä rukouksista prelatuurin työn puolesta.