Toiminta

Opus Dei tarjoaa hengellistä koulutusta, joka auttaa ihmisiä syventämään hengellistä elämäänsä ja vetämään muita lähemmäksi Jumalaa. Toimintaa järjestetään niin Opus Dein keskuksissa kuin myös kirkoissa ja yksityisasunnoissa.

Kristilliset koulutuskeinot saatavilla kaikille.
'Opus Dein pääasiallinen toiminta on antaa jäsenilleen ja niille, jotka sitä haluavat, hengellisiä kasvatuskeinoja hyvinä kristittyinä keskellä maailmaa elämistä varten', sanoi pyhä Josemaría.

“Opus Dein toiminta koostuu ennen kaikkea sen tarjoamasta hengellisestä koulutuksesta, joka auttaa sekä Opus Dein jäseniä että muita ihmisiä elämään hyvinä kristittyinä keskellä maailmaa”, selitti Opus Dein perustaja.

Hengellinen koulutus

Prelatuurin jäsenet osallistuvat viikoittaisiin tilaisuuksiin ("piireihin"), joissa käsitellään kristinuskoon ja askeettisuuteen liittyviä aiheita. Kuukausittaisen retriitin aikana he asettuvat muutamaksi tunniksi rukoilemaan ja mietiskelemään kristillisen elämän eri puolia. Lisäksi jäsenet osallistuvat kerran vuodessa retriittiin, joka kestää kolmesta viiteen päivää. Vastaavanlaista toimintaa tarjotaan avustajille, nuorille ja kaikille muille halukkaille.

Koulutus annetaan Opus Dein prelatuurin keskuksissa ja muissa sopivissa paikoissa. Esimerkiksi piiri voidaan järjestää jonkun läsnäolevan henkilön kotona; kuukausiretriitti voi tapahtua kirkossa paikallisen kirkkoherran luvalla.

Henkilökohtainen apostolaatti

Henkilökohtainen todistus Kristuksesta on Opus Dein tärkein apostolaatti. Opus Dein jäsenet pyrkivät auttamaan muita sanojensa ja esimerkkinsä voimalla, työssä ja muissa arjen olosuhteissa. Heidän apostolinen toimintansa ei rajoitu tiettyihin aloihin, kuten koulutukseen tai sairaista ja vammaisista huolehtimiseen. Katolisen kirkon katekismuksen mukaan kaikkien kristittyjen tulee ammatistaan riippumatta etsiä kristillisiä ratkaisuja yhteiskuntansa ongelmiin ja tehdä uskoaan tunnetuksi.

Yhteishankkeet

Prelatuurin jäsenet toteuttavat useita koulutus- ja hyväntekeväisyyshankkeita Opus Dein avustajien ja muiden ihmisten tuella. Näitä kutsutaan ”yhteishankkeiksi” erotuksena jäsenten henkilökohtaisesta apostolaatista. Opus Dei -prelatuuri vastaa yhteishankkeiden kristillisestä hengestä ja arvopohjasta.

Yhteishankkeisiin kuuluu mm. kouluja, yliopistoja, terveyskeskuksia kehitysmaissa, maatalousoppilaitoksia, opiskelijakoteja ja kulttuurikeskuksia. Prelatuuri ei kuitenkaan osallistu kaupallisiin eikä poliittisiin hankkeisiin.

Yhteishankkeita johtavat ja omistavat ne henkilöt, joiden toimesta hankkeet on aloitettu; Opus Dein prelatuuri vastaa ainoastaan niiden kristillisestä hengestä. Yhteishankkeet rahoitetaan samalla tavoin kuin kaikki muutkin yhteiskunnalliset hankkeet, eli maksuilla, avustuksilla, lahjoituksilla jne. Hankkeiden luonteen vuoksi yhteishankkeet tuottavat usein tappiota, jolloin ne saavat lisätukea niin Opus Dein jäseniltä ja avustajilta kuin myös yrityksiltä, säätiöiltä ja julkisilta tahoilta.

Esimerkkejä yhteishankkeista Navarran yliopisto perustettiin Pamplonassa (Espanjassa) vuonna 1952. Pamplonan kampuksella on kaksikymmentä tiedekuntaa ja yliopistollinen sairaala. Yliopistoon kuuluu myös kauppatieteellinen Institute for Higher Business Studies (IESE), joka sijaitsee Barcelonassa. Muita korkea-asteen koulutushankkeita ovat Piuran yliopisto Perussa, La Sabanan yliopisto Kolumbiassa ja Aasian-Tyynenmeren yliopisto Filippiineillä.

Monkole on Kinshassassa (Kongossa) sijaitseva sairaala, joka auttaa vuosittain tuhansia hätäapua tarvitsevia. Lääketieteellistä apua annetaan myös liikkuvilla terveysasemilla kahdessa paikassa pääkaupungin ulkopuolella, Elibassa ja Kimbondossa. Monkolen yhteydessä toimii Higher Institute of Nursing, joka valmistaa nuoria kongolaisnaisia sairaanhoitajan ammattiin.

Punlaan on Manilassa (Filippiineillä) sijaitseva ravintola- ja matkailualan ammattikorkeakoulu, jolla on läheiset yhteydet hotelleihin ja ravintoloihin. Viime vuosina jokainen Punlaanissa opiskellut henkilö on löytänyt itselleen asianmukaisen työpaikan.

Midtown Sports and Cultural Center tarjoaa Chicagon keskustan nuorisolle akateemista, sosiaalista ja hengellistä koulutusta sekä erilaisia urheilumahdollisuuksia. Keskuksen ohjelmat pyrkivät korvaamaan paikallisen ympäristön puutteita. Keskuksen toimintaan osallistuneista nuorista 95% on suorittanyt lukion loppuun ja heistä 60% (huomattavasti alueen keskiarvoa suurempi määrä) on jatkanut yliopistoon.

Toshi on Mexico Cityn eteläpuolella sijaitseva instituutti. Se kouluttaa maanviljelysalueen naisia, jotka kuuluvat moniin eri etnisiin ryhmiin. Instituutti tarjoaa mm. hallinnollista koulutusta, jonka avulla alueen naiset saavat töitä lähikaupunkien yrityksistä ja julkiselta sektorilta.