Sanoma

Työ, perhe-elämä ja kaikki tavalliset toimet ovat tilaisuuksia lähestyä Kristusta.

Hyvin tehty työ johtaa Jumalalle

Kaikki kastetut on kutsuttu seuraamaan Kristusta. Heidän tulee elää evankeliumin mukaisesti ja tehdä sitä tunnetuksi. Opus Dei osallistuu kirkon tehtävään edistämällä kristillistä elämäntapaa, jossa arkinen todellisuus muuttuu tilaisuudeksi kohdata Kristus.

Opus Dein henki koostuu erityisesti seuraavista piirteistä:

Jumalan lapseus. "Jumalan lapseus on Opus Dein hengen perusta", sanoi sen perustaja, pyhä Josemaría Escrivá. Kristitty on kasteen kautta tullut Jumalan lapseksi. Opus Dein tarjoama koulutus syventää tietoisuutta Jumalan lapseudesta ja auttaa käyttäytymään sen mukaisesti. Se vahvistaa luottamusta Jumalan kaitselmukseen, yksinkertaistaa keskustelua Jumalan kanssa ja lujittaa tietoisuutta jokaisen ihmisen arvokkuudesta. Lisäksi se muistuttaa meitä ihmisten keskinäisestä veljeydestä, vahvistaa rakkautta maailmaa kohtaan ja kylvää tyyneyttä ja optimismia.

Tavallinen elämä. ”Meidän tulee pyhittyä maailman mitä aineellisimpien asioiden keskellä, palvelemalla niiden kautta Jumalaa ja koko ihmiskuntaa”, sanoi pyhä Josemaría. Perhe-elämä, avioliitto, työnteko – kaikki mitä teemme on tilaisuus jäljitellä Kristusta. Arjen keskellä kristitty harjoittaa rakkautta, kärsivällisyyttä, työteliäisyyttä, oikeudenmukaisuutta, iloisuutta ja kaikkia muita hyveitä.

Työn pyhittäminen. Työn pyhittäminen tarkoittaa työskentelyä eettisesti ja ammattitaitoisesti, rakkauden osoituksena Jumalalle ja palveluksena muille ihmisille. Näin pyhittämme maailmaa sisältä käsin ja tuomme evankeliumin hengen kaikkeen inhimilliseen toimintaan, riippumatta siitä, onko se sitten näyttävää taikka nöyrää ja kätkettyä. Jumalan silmissä inhimillinen menestys ei merkitse mitään, vaan työn arvo kumpuaa siitä rakkaudesta, jolla sitä tehdään.

Rukous ja katumus. Opus Dei opastaa ihmisiä rukoilemaan ja uhrautumaan muiden puolesta päivittäisessä elämässä. Opus Dein jäsenten hartaustapoihin kuuluvat mm. rukous, päivittäinen messu, säännöllinen ripittäytyminen sekä Uuden testamentin lukeminen ja mietiskely. Neitsyt Marialla on erityinen sija heidän sydämissään. He seuraavat Kristusta myös harjoittamalla katumusta, joka auttaa heitä suorittamaan velvollisuutensa mahdollisimman hyvin ja tekemään muiden elämästä miellyttävämpää.

Elämän ykseys. Pyhä Josemaría sanoi kaikille tavallisille kristityille, että heidän ei tule elää ikään kuin ”eräänlaista kaksoiselämää, jossa on toisaalta sisäinen elämä – yhteys Jumalan kanssa – ja toisaalta erillinen ulkoinen elämä. On kuitenkin vain yksi elämä, joka on tehty lihasta ja hengestä. Ja tämän elämän pitää täyttyä Jumalasta ja pyhittyä sekä ruumiissa että hengessä."

Vapaus. Opus Dein jäsenet ovat tavallisia kansalaisia. He nauttivat samoja oikeuksia ja kantavat samoja velvollisuuksia kuin muutkin. He toimivat täysin vapaasti työssään ja perheessään, samoin kuin politiikassa, taloudessa ja kulttuurielämässä. He kantavat henkilökohtaista vastuuta valinnoistaan, eivätkä sekoita niihin kirkkoa tai Opus Deitä. He myös kunnioittavat muiden vapautta ja mielipiteitä.

Rakkaus. Kristuksen kohtaaminen on aarre, joka on jaettava muiden kanssa. Kristityt todistavat Jeesuksesta esimerkillään ja sanoillaan, pyrkien levittämään uskonsa antamaa toivoa läheisilleen. ”Kuljemme rinta rinnan työtovereidemme, ystäviemme ja sukulaistemme kanssa, jaamme heidän kiinnostuksen kohteensa ja voimme myös auttaa heitä lähestymään Kristusta”, kirjoitti pyhä Josemaría. Kristityn tuleekin tehdä Kristusta tunnetuksi, koska hänet on kutsuttu rakastamaan Jumalaa ylitse kaiken ja lisäksi lähimmäistään kuten itseään. Rakkaus velvoittaa myös lievittämään muiden aineellisia tarpeita ja ratkomaan yhteiskunnan ongelmia.