Paavin kirje UNIV-forumin nuorille

Paavi Franciscus muistaa UNIV:in osallistuvia nuoria kirjeellä, jossa hän korostaa Kristuksen seuraamista ja lähimmäisenrakkauden tärkeyttä. UNIV:in osallistuu tänä vuonna myös noin 15 nuorta Suomesta.

Vatikaanissa, 16. maaliskuuta 2018

Rakkaat nuoret,

Tänä Opus Dein järjestämän yliopisto-opiskelijoiden tapaamisen 50. juhlavuonna, olette saapuneet jälleen kerran ”Ikuiseen kaupunkiin”, joka saa voimansa rakkaudesta Jumalaan, Kirkkoon ja paaviin. Nyt teillä on kaunis mahdollisuus lähentyä Kristusta pyhän viikon aikana ja vahvistaa uskoanne sekä sitoumustanne eri kulttuureista ja taustoista tulevien nuorten kanssa. Nuorten, joita ohjaa sama pyrkimys onnellisuuteen, itsensä toteuttamiseen sekä pyyteettömään anteliaisuuteen.

Teidän kokoontumisenne ajoittuu samalle vuodelle, kuin Vatikaanissa järjestettävä nuorten uskoa ja kutsumusta käsittelevä synodi. Kannustan teitä ottamaan osaa tähän kirkolliseen tapahtumaan. Tässä asiassa teitä auttaa katseenne kääntäminen Johannekseen, nuoreen opetuslapseen, jota Jeesus rakasti ja jolle hän uskoi Marian äidiksi – ja hänen kauttaan äidiksi kaikille kristityille. Hän opettaa teitä tunnistamaan Jeesuksen, joka kulkee ohitsenne ja seuraamaan häntä sillä innokkuudella ja ilolla, joka ”täyttää kaikkien Jeesuksen kohtaavien sydämet ja elämät” (Evangelii gaudium, 1).

Kyllä, Herramme kutsuu kaikkia meitä seuraamaan Häntä ilolla ja rakastamaan sekä Jumalaa, että lähimmäisiämme pyyteettömällä rakkaudella. Tämä pyhän Josemarian neuvo olkoon suureksi avuksi teille: ”Etsikää Kristusta. Löytäkää Kristus. Rakastakaa Kristusta (Tie, 382). Pyrkikää voimistamaan ystävyyttänne Kristukseen jokapäiväisessä elämässänne ja kysykää itseltänne usein: ”Mitä Jeesus tekisi tilanteessani? Mitä voisin tehdä tullakseni yhä enemmän hänen kaltaisekseen ja tuodakseni hänet lähemmäksi muita?” Etsikää häntä rukouksissanne, sakramenteissa ja kaikissa elämäntilanteissa sekä teitä ympäröivistä ihmisistä. Etsikää häntä ystävistänne, perheenjäsenistänne, opiskelukavereistanne, unohtamatta heitä, jotka ovat suurimmassa tarpeessa ja maailman unohtamia ja joiden kasvoilta Kristus kirkkaasti heijastuu. Kannustan teitä haastamaan itseänne sekä välttämään liiallista mukavuudenhaluisuutta. Kannustan teitä myös luopumaan itsekeskeisyydestä, jotta pääsisitte polulle, joka johtaa tarpeessa olevien sekä heidän ongelmiensa kohtaamiseen – jokainen voi auttaa omalla tavallaan ja kyvyillään. Tämä on paras tapa seurata Kristusta ja pitää hänen rakkautensa liekki sydämissänne.

Rukoilen teidän sekä unelmienne ja pyrkimystenne puolesta, jotta voitte alati tuntea Herramme rakkauden. Herramme, joka kutsui meidät elämään anteliaisuudessa ja palvelemisessa.

Pyydän teitä myös muistamaan minua rukouksissanne. Siunatkoon Jeesus teitä sekä huolehtikoon Äitimme teistä.

Sydämellisesti,

Franciscus