Paavi Franciscus nimeää Fernando Ocárizin Opus Dein prelaatiksi

Paavi Franciscus on nimennyt monsignore Fernando Ocárizin Opus Dein prelaatiksi maanantaina 23.1.2017.

Opus Dein prelaatti Fernando Ocáriz

Mons. Fernando Ocáriz valittiin Opus Dein prelaatiksi 3. valintakongressissa maanantaina 23.1.2017. Paavi Franciscus vahvisti valinnan ja nimesi hänet prelaatiksi samana iltana.

Isä Fernando Ocáriz toimi tähän asti Opus Dein apulaisvikaarina. Hän on pyhän Josemaría Escriván kolmas seuraaja prelatuurin johdossa. Hänen edeltäjänsä piispa Javier Echevarría menehtyi 12. joulukuuta 2016. Muutamaa viikkoa ennen hän ja isä Fernando kävivät Suomessa.

Monsignore Ocáriz syntyi Pariisissa 27. lokakuuta 1944. Hänen vanhempansa olivat espanjalaisia, jotka lähtivät kotimaastaan maanpakoon sisällissodan (1936-1939) johdosta. Hän on nuorin kahdeksasta lapsesta.

Isä Fernando valmistui fysiikan lisensiaatiksi Barcelonan yliopistosta vuonna 1966. Teologiaa hän opiskeli Lateraanin yliopistossa Roomassa ja väitteli teologian tohtoriksi vuonna 1971 Navarran yliopistossa. Ensimmäisinä vuosinaan pappina hän omistautui nuorisotyöhön.

Hän on toiminut Uskonopin kongregaatiossa konsultoitavan jäsenen roolissa vuodesta 1986. Lisäksi hän avustaa Papillisten kysymysten kongregaatiota (Congregatio pro Clericis) (2003) ja Uuden evankelioinnin edistämiseksi perustettua paavillista neuvostoa (Pontificium Consilium de Nova Evangelizatione Promovenda) (2011). Mons. Ocáriz on vuodesta 1989 Paavillisen teologian akatemian jäsen (Pontificia Academia Theologica). Hän oli -80-luvulla mukana perustamassa Pyhän Ristin yliopistoa Roomassa, jossa hän on toiminut yleisen dogmatiikan professorina. Hänellä on nykyään emeritusprofessorin virka kyseisessä yliopistossa.

Isä Fernando on julkaissut useita artikkeleita ja kirjoja, joihin kuuluvat mm.:

  • The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook
  • Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural.
  • Amar con obras: a Dios y a los hombres
  • Naturaleza, gracia y gloria, jonka johdannon kirjoitti kardinaali Ratzinger (myöhemmin paavi Benedictus XVI)

Vuodesta 1994 lähtien mons. Ocáriz oli toiminut Opus Dein yleisvikaarina, kunnes vuonna 2014 hänet valittiin apulaisvikaariksi. Hän on toiminut viimeiset 22 vuotta tiiviissä yhteistyössä entisen prelaattipiispan Javier Echevarrían kanssa. Lisäksi he ovat tehneet yhdessä matkoja yli 70 maahan, joissa Opus Deillä on toimintaa.

Pyhään Josemaríaan hän tutustui -60-luvulla opiskellessaan teologiaa Roomassa.

Hän harrastaa muun muassa tennistä, jota hän on pelannut nuoresta asti ja jota harrastaa edelleen.

Lähipäivinä uusi prelaatti esittää valintakongressin osallistujille omat ehdotuksensa vikaarien virkkaan ja naisten sekä miesten keskusneuvostojen jäsenistä. Neuvostojen jäsenet valitaan kahdeksaksi vuodeksi ja auttavat prelaattia Opus Dein johdossa. Vastaavat elimet toimivat myös paikallisella tasolla jokaisella alueella, jossa Opus Deillä on pysyvää toimintaa.