Omistaminen Marian suloisimmalle sydämelle (prelaatin viesti 12.8.22)

15. elokuuta uusimme Opus Dein vuosittaisen omistamisen Marian suloisimmalle sydämelle. Tämän johdosta prelaatti kehottaa meitä voimistamaan haluamme pyhyyteen ja apostolaattiin, mikä ilmenee päivittäisenä, iloisena ja toiveikkaana uskollisuutena.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Kuten joka vuosi, 15. elokuuta, Neitsyt Marian taivaaseenastumisen juhlapäivänä, uusimme Opus Dein omistamisen Marian suloisimmalle sydämelle, niin kuin Isämme teki ensi kerran Loretossa vuonna 1951.

Pitäkäämme pyhän Josemarían esimerkkiä seuraten vahvana mielessämme päätöksemme huolehtia Opus Deistä kirkon ja kaikkien ihmisten hyväksi.

Tätä varten kehotan teitä uudistamaan pyrkimyksenne pyhyyteen ja apostolaattiin Jumalan armon mukaisesti. Tämä pyrkimys ilmenee päivittäisenä, iloisena ja toiveikkaana uskollisuutena kutsumuksellemme henkilökohtaisista rajoituksistamme huolimatta.

Opus Dei on todella jokaisen meistä käsissä: se on sekä Jumalan lahja että meidän vastuullamme. Kuten sanoin teille muutama kuukausi sitten, "Jumalan armon avulla voimme rakentaa muuttuvien historiallisten hetkien kautta Opus Dein jatkuvuutta uskollisina sen alkuperälle. Kysymys on menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisestä olennaisesta jatkuvuudesta, joka kuuluu elävään todellisuuteen" (Pastoraalikirje, 19.3.2022). Uudistakaamme nämä uskollisuuden pyrkimykset turvautumalla pyhän Marian äidilliseen välitykseen.

Seuratkaa ja tukekaa minua rukouksellanne matkallani Jerusalemiin muutaman päivän kuluttua. Rukoilkaamme myös yhdessä Pyhän Isän tarkoitusten puolesta, erityisesti kuun lopussa pidettävän konsistorin (kardinaalikollegion yleiskokouksen) puolesta.

Teitä suurella rakkaudella siunaten,

Isänne