Video: Připravit se na vánoce v rodině

Mons. Javier Echevarría nás v tomto krátkém videu zve, abychom prožívali vánoce tak, že budeme svědomitě sloužit své rodině. Proto se máme s Bohem více stýkat a učit se od Svaté rodiny.

Od preláta