Svatý Pavel, neúnavný kazatel

Pokračujeme v měsíčních videích o apoštolu Pavlovi. Ústředním tématem videa je apoštolova myšlenka: Běda mi, kdybych evangelium nehlásal!

Svatý Pavel