Jak to všechno začalo

Stalo se to tak, jak se to stalo, Bůh si mě zkrátka našel, aniž bych vlastně věděla, co hledám. Ale našel si mě On. A tak jsem tu.

Osobní svědectví