Tag: Souhrn křesťanské víry

Je mnoho 41 výsledků pro "Souhrn křesťanské víry"
Téma 40 - Modlitba

Téma 40 - Modlitba

Modlitba je nezbytná pro duchovní život: je jako dýchání, které umožňuje, aby se rozvíjel duchovní život. V modlitbě se obnovuje víra v přítomnost Boha a v jeho lásku.

Téma 30 - Člověk a společnost

Téma 30 - Člověk a společnost

Společenský život není pro lidskou osobu něčím nepodstatným, vyplývá z důležité dimenze vlastní její přirozenosti: ze společenskosti. Lidská bytost může růst a uskutečňovat své povolání pouze ve spojení s ostatními.